• Stella Bowles vid LaHave River. Hon kommer till Sverige och Skåne nästa vecka.

Stella räddar sin flod

Det här är historien om hur en elvaåring lyckas rädda sin flod med hjälp av egna provtagningar, Facebook, mamma och en pensionerad läkare.
Elvaåringen heter Stella Bowles och är i dag 14 år. Mamma är Andrea Conrad, läkarens namn är David Maxwell och floden är LaHave, som rinner ut i Atlanten vid Nova Scotia, Kanada. Vill du läsa hela historien kan du göra det i Stellas bok ”My River”.

Text: Roland Wirstedt

Stella Bowles växer upp vid floden i ett hus som varit i familjens ägo sedan slutet av 1700-talet. Huset ligger i det lilla samhället Bridgewater.
Fler gånger under sin uppväxt, särskilt varma sommardagar, frågar Stella om hon får gå ned till bryggan och bada, men svaret är alltid ett bestämt nej. Mamma säger att Stella kan bada i utomhuspoolen i stället.
Det är först när Stella Bowles blivit elva år om hon förstår varför hon inte får bada i LaHave River. Det är då som familjen får problem med sin gamla septiktank, som har börjat läcka.
I samband med bytet till en ny anläggning hör Stella när mamma pratar med teknikern om hur andra hushåll har löst avloppsproblemet. Stella inser då, det som mamma vetat under alla år, att flera grannar längs floden nonchalerar förbudet mot att spola toalettvattnet ut i floden. De har inga septiktankar utan använder ”straight pipes” – raka rör.

Jätteäckligt
När Stella Bowles förstår att flera hushåll längs den tio mil långa floden spolar sin avföring rakt ut i vattnet blir hon närmast chockad och tycker det är jätteäckligt.
Och när Stella Bowles får reda på att man kan bli allvarligt sjuk om man kommer i kontakt med förorenat vatten blir hon orolig för sin lillebror William och pappa Lennie, som båda är entusiastiska seglare och som ofta är i vattnet när de handskas med familjens segelbåt.
I skolan ska Stella Bowles göra ett vetenskapligt projekt. Hon väljer att undersöka hur förorenat LaHave River är.
Genom en kommunal kommitté ”Straight Pipe Committee”, som under flera år kämpat för att få bort de olagliga rören, får Andrea och Stella kontakt med den pensionerade läkaren David Maxwell. Han har under två års tid tagit prover i floden och redovisat dem för politiker och tjänstemän utan att något hade hänt. Detta trots att resultaten är illavarslande.

Tar prover
Med hjälp av David Maxwell börjar Stella Bowles ta prover enligt ett bestämt schema och på fyra olika platser längs floden i närheten av Bridgewater.
David Maxwell lånar ut sin utrustning så att Stella Bowles kan ha bakterieodlingar nere källaren där hemma.
Det är framför allt enterokocker hon söker efter. Det är en grupp bakterier som finns i magtarmkanalen hos djur och människor. De kan orsaka sjukdomar som urinvägsinfektion, sårinfektion och ibland även blodförgiftning.
Resultaten är alarmerande.

(Se tabellen, som är hämtad från Stella Bowles bok ”My River”. Nivåerna anger antalet enterokocker per 100 milliliter. Namnen längst ned är platser längs LaHave River. Den prickade linjen anger gränsen för när det är direkt hälsovådligt att gå i vattnet. )

Nu gäller det att få ut resultaten.
Stella vill berätta om hur illa det står till och tycker att Facebook är en bra kanal, men Andrea Conrad tvekar. Hon tycker att Stella är för ung för att möta en publik på Facebook. Det är ju inte alla som är snälla och godhjärtade. Stellas Facobookssida.
Men det blir till slut en kompromiss som innebär att mamma Andrea sköter inläggen på Facebooksidan och håller i kontakterna utåt.
Samtidigt sätter Stella Bowles med pappa Lennies hjälp upp en skylt på tomten där det står ”This river is contaminated with fecal bacteria” (Den här floden är förorenad av fekalier). Alla som kör förbi ser skylten.

Delas flitigt
Stella Bowles fortsätter sina provtagningar och presenterar dem på Facebook. Ryktet sprider sig och uppmärksamheten blir kraftig. Stellas Facebook-sida når flera tusen och delas flitigt.
Folk hör av sig till politiker och tjänstemän och undrar varför kommunen inte gör något åt problemet. Det framkommer att mer än 600 hushåll längs LaHave släpper sitt avloppsvatten rakt ut i floden.
Stellas skolprojekt uppmärksammas och hon vinner flera utmärkelser och hon får träffa Justin Trudeau, Kanadas premiärminister.

Stoppa raka rör
Trycket på politikerna blir till sist så kraftigt att de känner sig tvingade att göra något. Man beslutar att sätta stopp för användandet av ”raka rör”-avlopp och skjuter sammanlagt till 15,7 miljoner kanadensiska dollar, vilket motsvarar 110 miljoner kronor, för att se till att alla fastigheter längs floden får septiktankar. Projektet ska vara klart 2023.

  • Den här skylten satte Stella Bowles upp på familjens brygga nere vid floden.

Frågor till Stella Bowles:

När tror du att du kan simma i LaHave River?
– Alla enskilda avlopp ska vara borta 2023 och naturen har en underbar förmåga att läka sig själv. Jag kommer att göra årliga tester för att se hur det går, men det är svårt att säga när det är säkert att bada. Det är mycket föroreningar som vår flod ska ta hand om.

Hur ser det ut på andra håll i Kanada när det gäller föroreningar?
– Enskilda avlopp är ett problem över hela Kanada. När jag började engagera mig som elvaåring var jag helt fokuserad på min egen flod. Nu när jag har blivit äldre så inser jag hur illa människor har behandlat alla våra vattenvägar. Det är verkligen skrämmande.

Efter dina framgångar, är det någon som följer i dina fotspår?
– Jag hoppas det. Jag åker runt och visar hur skolungdomar kan ta vattenprover för att hitta fekaliebakterier. Men det räcker inte med att ett barn vill ta prover och göra det jag gjorde. Ett barn behöver stöd och support. Man får inte glömma bort att jag hade doktor David Maxwell som min vetenskapliga mentor och min mamma som skötte social media.

Hur går det med stoppa enskilda avlopps-kampanjen?
– Det går jättebra! När vi kör längs LaHave River kan vi se hur det installeras nya septiktankar på flera ställen. Jag är nog den enda 14-åring som jublar åt en septiktank. I år har det installerats 80 tankar. Totalt är det 600 som ska bytas ut.

Vad tänker du om din framtid?
– Jag vet inte riktigt. Jag är intresserad av vetenskapsfrågor och miljöfrågor. Just nu lutar jag åt miljöjuridik.