Välkommen till Samverkan för Hanöbuktens årsmöte 2024

När                     Måndag 11 mars  kl.18.00
Var                      Digitalt via Teams-möte


Här kommer den första formella kallelsen till årsstämma för perioden 2023-01 – 2023-12.

  • Inloggningsuppgifter till TEAMS mötet skickas ut efter anmälan 
  • Anmäl till ordförande Dafvid, se kontaktuppgifter nedan
  • Bilagor till årsmötet kommer kunna laddas ned via länk.
  • Länk kommer senare och efter anmälan!
  • Alla är välkomna att delta, medlemmar har rösträtt

Eventuella motioner eller övriga ärenden ska anmälas senast 16 februari.

Det går bra att anmäla sig till stämman redan nu, men vänta med att koka kaffet – annars får du bara frysa in det… :-)

Varmt välkomna!

Bästa hälsningar,

Dafvid Hermansson
Styrelseordf./Processledare
Samverkan för Hanöbukten
Tel. 070-512 08 30
dafvid@samverkanhanobukten.org
www.samverkanhanobukten.org