Vi önskar alla våra kustråd, företag och engagerade i vårt Hanöbuktsnätverk en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Ett år gått och det är dags att summera 2023. Vi är nog inte ensamma i SfH att tycka tiden snurrar fortare och fortare. Nu blickar vi mot 2024 med ett stilla hopp om bättre tider för vår sköna men ömtåliga jord. Vi är i full gång med planeringen för nästa år. Men först en välförtjänt ledighet för alla av oss. Några längtar efter snö, andra inte, vi får väl se vad vädergudarna bestämmer. Här är lite av det vi i SfH gjort under 2023.

Inledningen 2023 började med en brainstorming för styrelsen på Kivik Cafe, en av de roligare delarna av vårt arbete. Inte allt vi tänker fram blir verklighet, men en del blir det, som vårt nyaste projekt/förstudie Åtgärdsacceleratorn. Den kommer vi berätta mer om, lita på det!

Projekt och Aktiviteter Flera intervjuer och artiklar har publicerats på vår hemsida och länkats till Facebook.
Här kan du läsa:
– Allt arbete för fisken som Skräbeåns Fiskevårdsförening gör
– Vårt sommarbrev
– Företagspoolsmötet hos Polykemi – Åtgärdssamordnarna på Österlen, Therese och Jonas
– Naturskolan Marietorp i Ystad

– Vårt kustrådsmöte i Nymölla

Vi har haft tre stycken större möten under året förutom årsmötet Läs mer här: https://www.samverkanhanobukten.org/foretagspoolsmotet-hos-polykemi-i-ystad-den-29-augusti/

Läs mer om hela mötet: https://www.samverkanhanobukten.org/kustradsmotet_i_nymolla_den_2_november_2023/

Vad händer hos våra kustråd Varje kustråd har bidragit på sitt unika sätt till miljövård och lokal utveckling, vilket visar på en bred och engagerad insats för Hanöbuktens miljö och samhällen.

 • Årsmötet: Hölls som en ren digitalkonferens via TEAMS i mars. Vi beslutade att starta upp vår nya fond och att återgå till vårt ”gamla” namn, Samverkan för Hanöbukten.
 • Digitalisering: Vi har tagit ett rejält kliv framåt digitalt genom att sökt och blivit beviljade ett Google Workspace-konto som en ideell organisation (Non Profit). Här har vi nu ett gemensamt ”kontorsrum” för snabbare och säkrare kommunikation och lagring för oss i styrelsen. Sen har vi startat upp TRELLO som är ett roligt och kreativt verktyg för att enkelt och snyggt få upp snabba tankar och idéer och dela dem med gruppen, det är väldigt visuellt och enkelt att använda.
 • Åtgärdsacceleratorn: Efter att ha arbetat med att få ihop en ansökan om resurser från Leader för en förstudie, och samtal med vattenråd och kustråd, beviljades ansökan av Leader Östra Skåne i oktober. Nu jobbar vi stenhårt fram till sommaren 2024. Till dess ska vi kartlägga:
  • Nuläget i vattendragen
  • Hur regionen idag är organiserad och bedriver åtgärdsarbete
  • Behovet av support, stöttning och erfarenhetsöverföring
  • Hur Åtgärdsacceleratorn ska organiseras och arbeta efter det att förstudien är klar

 • Vattenåtgärder på gång: SfH har genom initiativ från våra kustråd i Baskemölla och Degeberga  samt Vitemölla börjat titta på potentiella vattenvårdsåtgärder tillsammans med markägare och åtgärdssamordnare från Österlens vattenråd och Simrishamns kommun samt länsstyrelsen. Allt detta kommer ge oss erfarenheter till vår förstudie. Vi har varit vid Klammersbäck tillsammans med Länsstyrelsen och markägare med flera, vid Degeberga och tittat på en igenslammad bäck och i Oderbacken är delmål 2 på gång, här har åtgärdssamordnaren i Simrishamn och Naturvårdsingenjörerna tillsammans med markägaren Skånska landskap skissat på en åtgärdslista för mellandelen mellan vägarna.
 • Samarbete med Ljungby kommun och Ryssby Naturbruksgymnasium: Ett spännande projekt är på gång i Ryssby med Naturbruksgymnasiet där man vill genomföra åtgärder i skogsbruket som fungerar som demonstrationsområden, vilka kommer användas för att på ett pedagogiskt sätt visa hur åtgärderna konkret ser ut och fungerar. Som ett uteklassrum. Vi är en av flera samarbetspartners som på olika sätt deltar tillsammans med gymnasiet, kustrådet Ålarvet och Helge Å Model Forest och Högskolan i Kristianstad och Ljungby kommun. Detta kommer vi att skriva mer om längre fram
 • Samverkan för Hanöbuktens Vattenvårdsfond: Den hoppas vi nu skall fyllas med pengar som man sen kan söka resurser från för insatser man vill göra. Igen från stort till smått, det kan vara fyllnadsfinansiering eller lekgrus till öringarna. Här finns mer info: https://www.samverkanhanobukten.org/samverkan-for-hanobuktens-vattenvardsfond/
 • Vi har träffat de flesta av vår kustråd en eller flera gånger: Våra kustråd är vi superstolta över, allt de gör och att regelbundet träffas för att se vad de behöver hjälp med eller vad de vill vi ska veta är en prioritet för oss. Det är otroligt glädjande att så många kustråd startat aktiviteter. Just nu pågår 10 insatser/aktiviteter av olika slag och storlek. Inget är för stort eller för smått. Roligt är också att träffar nu sker mellan kustråd där man delar med sig av erfarenheter till varandra. Kivik Tång var runt på flera ställen under Hanöbuktsveckan och Baskemölla ska ha möten med intresserade. Ett stort TACK till alla ni fantastiska kustråd.
 • Kommunikation och Media: Vi har haft inlägg varje måndag, onsdag och fredag på våra sociala medier. De har handlat om allt mellan himmel och jord men som har med vatten och vattenvård att göra.
 • Hanöbuktsveckan gick i år av stapeln den 13-20 maj: Åtta fantastiska dagar med över 30 olika aktiviteter arrangerade av 30 arrangörer. Allt från stort till smått. Strandstädningar, åvandringar, ängsvandringar, våtmarksvandring, matvandringar, tipsrundor, utställning, föredrag, öppna ålabodar, dykning, elfiske, håvning med mera. Vissa event drog runt 10-20 deltagare andra över flera hundra. Här börjar vi lära oss vikten av ännu mer lokal marknadsföring och med hjälp av er kustråd har vi fler idéer för nästa år om hur man marknadsför sig lokalt. Vi promotar via våra digitala kanaler både innan och under själva veckan. Varje dag berättar vi om vad som händer nästa dag. Dessutom försöker vi besöka varje event och rapportera därifrån, fast ibland har vi inte hunnit  för det har blivit så många!
 • Östersjödagen: Det var i år den 31 Augusti. Kivik Museum höll ett föredrag med Arkeolog Ann-Louise Svensson och historiker Dafvid Hermansson som berättade om bärnsten, handel och Östersjön som sammanlänkande krafter från stenålder till nutid.  Östersjödagen uppmärksammas i 17 länder i samarbete med Samverkan för Hanöbukten och John Nurminens Stiftelse. På vår facebook visades ett 4 minuter långt bildspel om föreningen och vad vi gör.
 • Kustrådsmöte 16 maj: Mitt i Hanöbuktsveckan hade vi kustrådsmöte i Willies Hus i Baskemöllas. Våra kustråd berättade om vad de höll på med. Christoffer berättade om var vi var med projekt Åtgärdsacceleratorn. Jacob Levallius, skaparen av VattenAtlas gav oss en bra introduktion till ett superintressant verktyg. Nu är hela Skåne inlagt. Vi avslutade med att vandra längs Oderbäcken så alla på plats kunde ses och höra vad som gjorts.
 • Företagspoolsmöte hos Polykemi i Ystad den 29 Augusti: Polykemi AB är vår senaste företagspoolsmedlem och vi var jätteglada att få hålla mötet hos dem på plats. Vi fick en chans att berätta om det vi gör och sen berättade Polykemi själva samt Anolytech och Österlen kryddor om sina verksamheter. Som avslutning en rolig och ögonöppnande workshop workshop runt FNs 17 hållbarhetsmål.
 • Kustrådsmöte 02 November: Den 2 november 2023 var det dags för årets sista Kustrådsmöte. Det hölls i Nymöllas ungdomsgårds lokaler som ligger precis bredvid Skräbeån, en av Hanöbuktens många vackra vattendrag. Kvällens tema var fisk, både läget ute till havs men också åtgärder för att hjälpa migrerande fiskar.  Vi 23 deltagare slöt upp i den mörka novemberkvällen för att träffas och lyssna på varandra och de olika presentatörerna.Vi fick en extra och oväntad punkt på agendan då Hampus berättade om oljeutsläppet, han arbetar där som frivillig nu.

 • Anders och Hans från Vik – Vandring Längs Rörums Södra Å: Anders Lönneborg och Hans Ljungberg har utforskat Rörums södra å och ser ån som en viktig del av landskapet. De är öppna för nya idéer och projekt för att bevara dess natur.
 • Björn från Knäbäckshusen: Björn Liljedahl, ny som kustrådsrepresentant för Knäbäckshusen, är intresserad av miljöprojekt längs Rörums södra å och ser fram emot att bidra till och lära sig mer om dessa.
 • Dennis från Baskemölla och Oderbäcken: Dennis Hällje och Ola Truedsson har arbetat för att förbättra läget för fisken i Oderbäcken. De har sett en ökning av lekande öring och ökat intresse och engagemang i byn för ån. Läs om Baskemöllas hembygdsförening.
 • Anders och Jan från Kivik Tång – Att Odla i Havet: Anders Andersson och Jan Nilsson från Kivik Tång har utvecklat användningen av tång i lokala produkter och skapat stort engagemang i Kivik. De har belönats med Hållbarhetspriset 2023 och delar sin kunskap genom olika utbildningsinitiativ. De har besökt två andra kustråd under Hanöbuktsveckan för att berätta om sitt arbete och för att locka fler till att odla i havet. Läs om Kivik Tång
 • Lotta från Ravlunda/Haväng: Lotta Sörtoft har anordnat strandstädningar och korvgrillning under Hanöbuktsveckan och skapat en tipspromenad för att öka medvetenheten om Östersjöns miljö.
 • Charlott Svensson – Kustrådets Arbete i Nymölla: Charlott Svensson och Dan Lindström skapade en uppskattad vandring längs Skräbeån under Hanöbuktsveckan, med fokus på områdets natur, historia och gemenskap. Vandringen inkluderade historiska anekdoter och foton, och gav deltagarna en djupare förståelse för deras lokala miljö. Dan Lindström berättade på skyltar om livet i och kring Skräbeån samt fiskevårdsföreningens arbete under åren  i Skräbeån
 • Patrick och Carina Nyholm på Landön: Bjöd in Kivik tång att hålla  en välbesökt föreläsning om tångodling under Hanöbuktsveckan. Under vårvintern arbetade man med Tostebergas kustråd/byalag och länsstyrelsen om att försöka få till en förvaltningsplan för skarv. På grund av resursbrist hos länsstyrelsen kom man inte hela vägen fram men arbetet fortsätter. Campingen och snorkelleden väntar på våren sen skall de enligt sin hemsida öppna i vår.
 • Annelie Worgard, Yvonne Kievad och Tosteberga: Bjöd in till en vandring på Tosteberga ängar under Hanöbuktsveckan tillsammans med Naturskyddsföreningen och IOGT samt botaniker Kjell  Under vårvintern arbetade man med Landöns kustråd/byalag och länsstyrelsen om att försöka få till en förvaltningsplan för skarv. På grund av resursbrist hos länsstyrelsen kom man inte hela vägen fram men arbetet fortsätter. I September bjöd byalaget in Patrik Olofsson/N på en uppskattad föreläsning om fåglarna som finns i skärgården utanför Tosteberga och Landön
 • Hampus och Hanö Torskrev: Hampus Södergren rapporterar om en ökande torskpopulation vid de konstgjorda reven i Hanöbukten. Projektet har väckt stort intresse och planer finns för att utöka det.
 • Mikael och Agne – Nyheter från Samarbetet med Ryssby Naturbruksgymnasium: Mikael Grennard och Agne Andersson har arbetat med flera projekt i samarbete med Ryssby Naturbruksgymnasium, inklusive ett uteklassrum och biokolstester för att höja PH-värdet i marken.