Hur det började

Ola Fiskare lade grunden

Vår vision bygger i grunden på före detta fiskaren Ola Johnssons tankar och kamp för ett friskt Östersjön. Han hade under flera år sett problemen i sin vardag och förstod att det måste till ett helhetsgrepp för att rädda Hanöbukten.

Det handlade om att hela kustregionen – land och hav – hänger samman i ett komplext ekosystem. Utsläpp, föroreningar, gödsel och bekämpningsmedel på land letar sig småningom ut via diken, åar och bäckar till havet.
I början av 2010-talet och några år framåt engagerade Ola Johnsson lokalbefolkningen, forskare och myndigheter, ja så många han kunde, därför han insåg att tillsammans kan vi göra skillnad. Hans engagemang spred sig som ringarna på vattnet och satte igång utredningar och ny forskning, men som tyvärr ledde det till få konkreta åtgärder.

Slutade fiska
Ola Johnsson tvingades sluta med sitt fiske på grund av att tillgången på fisk minskade kraftigt och ekonomin blev alltför dålig, men hans vision om att se till helheten lever vidare genom Samverkan för Hanöbukten.
I vår vision är det lokala engagemanget avgörande. Det är vi bybor, sommargäster, fiskare, lokala myndigheter, föreningar och företagare som ser förändringar och som gör iakttagelser. Det är vi som kan se till att det görs insatser för att förbättra miljön.

Bygga nätverk
Samverkan för Hanöbukten vill bygga nätverk där det saknas och länka samman befintliga nätverk – kommuner, universitet, myndigheter…
Vi välkomnar alla till bordet och tar ingens parti. Samverkan för Hanöbuktens roll är mer att vara en slags ”facilitator”, en som hjälper och underlättar för alla aktörer att hitta varandra och att samverka, att söka pengar tillsammans och lyfta fram åtgärdsförslag.
Vår vision är att åstadkomma ett friskare hav och ge förutsättningar för hälsosamma och välmående kustsamhällen.