Du är en viktig pusselbit

Samverkan för Hanöbuktens logga består av en mängd olikfärgade pusselbitar. Varje pusselbit är viktig men det är först tillsammans med de andra bitarna som hela bilden träder fram.
På motsvarande sätt är det för den ideella föreningen Samverkan för Hanöbukten: Tillsammans gör vi skillnad. Helheten är större än de enskilda delarna.

Här är några tips om vad du eller ditt företag, universitet, kommun eller myndighet kan göra:

  • Du som vill hjälpa till kan ta kontakt med vår koordinator Thomas Johnsson och berätta mer om dig själv och på vilket sätt du vill engagera dig. Skriv eller ring till Thomas.
  • Du kan skriva om – eller ta gärna en bild – på saker som du misstänker är orsakade av miljöstörningar och sända in till oss.
  • Har du, eller ditt företag, ett bra åtgärdsförslag för att förbättra miljön i Hanöbukten kan du dela med dig av det här.
  • Vi sprider gärna forskningsrön och utredningar, så det är bara att höra av sig.
  • Är du student och vill göra ett skolarbete om Hanöbukten så skriv till oss.
  • Representerar du en myndighet och vill bli sammankopplad med andra nätverk och aktörer så hjälper vi gärna till.
  • Du, eller ditt företag, kan stötta med finansiering till lösningsförslag som redan finns och drivs av olika aktörer i vårt samverkansnätverk. Vill du veta mer kan du skriva till oss.
Samverkan för Hanöbukten