Samverkan för Hanöbuktens Vattenvårdsfond

Vattenvårdsfonden förvaltas av Samverkan för Hanöbuktens styrelse.
Föreningar, företag och organisationer som delar vår vision och som aktivt bidrar till lokala lösningar och åtgärder kan söka pengar ur fonden.

Vill du ansöka medel ur fonden?  Läs mer längre ned på sidan!

Varför en fond?

Vår fond har ett viktigt uppdrag: att stödja de som arbetar för Hanöbuktens framtid. Vi riktar oss till föreningar, företag och organisationer som delar vår vision och som aktivt bidrar till lokala lösningar och åtgärder. Dessa insatser är avgörande för att möta de utmaningar som Hanöbukten och dess vattendrag står inför.
Genom att stödja dessa initiativ, bidrar vi till att skapa en hållbar framtid för området. Vårt mål är att säkerställa att kommande generationer får möjlighet att leva, arbeta och njuta av Hanöbuktens unika miljö. Tillsammans kan vi göra skillnad och bevara denna värdefulla naturresurs för framtiden.

Vem kan söka och till vad?

Medel kan sökas ur fonden av dig/er som är en del av en förening, ett företag eller en organisation som arbetar med att hitta, skapa eller visa fram lokala lösningar för utmaningarna i Hanöbukten och dess vattendrag.
Dessa projekt ska syfta till att förbättra vattenkvaliteten, skydda marint liv, och främja hållbar användning av vattenresurserna i området.

Finansiering / Var med och bidra till fonden.

Alla som vill bidra till Hanöbuktens Vattenvårdsfonds ändamål har möjlighet att lämna penninggåvor till fonden. Varje bidrag till fonden är ett steg mot en renare, hälsosammare och mer hållbar Hanöbukt. Vi välkomnar alla former av stöd, vare sig det är en engångsdonation eller ett långsiktigt partnerskap Vattenvårdsfond. Din hjälp gör en verklig skillnad.

Vill du vara med och bidra, hör av dig till info@samverkanhanobukten.org eller genom bidrag till
Bankgiro: 5464-5502  eller Swish: 123 164 73 79