• Studenterna från IIIEE har varit runt i Hanöbuktsregionen och besökt företag. Här är man hos Wanås gods som producerar eko-mjölk.

  • Så här ser den färdiga gödselprodukten Crystal Green ut.

Lönsamt avfall

Avfall kan vara en guldgruva. Det slam som samlas i rören på reningsverken innehåller värdefulla näringsämnen. Genom en teknik som utvecklats av det kanadensiska företaget Ostara i Vancouver får man fram ett högvärdigt gödselmedel.

Det var ett av flera spännande resultat som studenterna vid IIIEE (International Institute for Industrial Environmental Economics) på Lunds Universitet presenterade i början av veckan.
Jennie Larsson och Thomas Johnsson, från Samverkan för Hanöbukten, hade vid ett tidigare tillfälle under kursen deltagit som föredragshållare och berättat om de miljöproblem som Hanöbuktsregionen har.
De olika lösningar som studenterna presenterade relaterade till FN:s 17 globala miljömål. De mål som studenterna i de nio arbetsgrupperna ansåg vara allra viktigast att utveckla och anpassa sig till för att komma till rätta med Hanöbuktens problem, både på land och till havs, var följande:
(Siffran 4 är högst och anger högsta prioritet och SDG står för ”Sustainable Development Goals”, hållbara utvecklingsmål.)

SDG 14 Life below water (Hav och marina resurser): 4
SDG 6 Clean Water and sanitation (Rent vatten och sanitet): 3,9
SDG 17 Partnerships for the goals (Genomförande och globalt partnerskap): 3,8
SDG 11 Sustainable Cities and cummunities (Hållbara städer och samhällen): 3,7

Avloppsvatten
Följdriktigt handlade studenternas lösningar till stor del om att ta hand om avloppsvatten och spillvatten och begränsa utsläppen av närsalter.
I uppgiften ingick att iklädda sig rollen av olika företagare, som fiskare, lantbrukare, och skogsägare, men även som företrädare av verkliga företag som är verksamma längs den skånska delen av Hanöbukten.
Emma Johnson, tillsammans med kurskamraterna Asna Kashif Dodhy och Daniel Reinemann, hade iklätt sig rollen av att representera Skåne Frö, som i dag är att utsädesföretag.
– Under en tidigare kurs stötte jag på varumärket Crystal Green, som är ett miljövänligt gödselmedel. Vi tänkte att det skulle kunna vara ytterligare en produkt i Skåne Frös sortiment, berättar Emma Johnson.

Struvit
Crystal Green utvinns av den struvit som bildas i rören på reningsverk. Struvit är en kristallin förening som i dag ställer till problem eftersom den proppar igen rören och måste tas bort med hjälp av kemikalier.
Det nämnda kanadensiska företaget Ostara har alltså tagit fram en teknik som använder struviten till att göra ett gödselmedel med flera goda egenskaper. Bland annat löses den upp långsammare vilket gör att lantbrukaren under växtsäsongen inte behöver gödsla lika ofta som när man använder konventionellt handelsgödsel.
– Om Skåne Frö skulle sälja Crystal Green skulle det ersätta vanligt gödselmedel och leda till att det inte läckte ut lika mycket närsalter, främst fosfor, i Hanöbukten som i dag, samtidigt som lönsamheten skulle öka för företaget, säger Emma Johnson.
Enligt en studie som gjorts är investeringen betald efter sex år.

Här nedan är ett kortare sammandrag av kvällen. Signerat Dafvid Hermansson.