Återigen står julen för dörren och vi i FFoK i Samverkan för Hanöbukten vill önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År, hoppas ni får många sköna dagar av ledighet. Vi ses igen 2022. Covid-19 fortsatte ju att sätta sina spår under 2021 men vi gjorde som under 2020, vi ställde inte in utan ställde om och anpassade oss. Även detta år har utomhusmöten med varmt kaffe och choklad samt bullar varit frekventa. Tillsammans med de digitala mötena förstås. Dock hann vi med ett uppskattat företagspoolsmöte hos Malmbergs den 16 november innan covid igen höjde rösten. Vid årets slut är det dags att summera året som varit. En sak står helt klar, vi är många som bryr oss om Hanöbukten. Väldigt mycket. Även om mycket finns kvar att göra, så görs mycket redan nu. Många gånger utanför mediernas rapporteringsströmmar. Tack alla ni som jobbar för våra vattendrag och för Hanöbukten. Tillsammans bygger vi på något större än oss själva. Ibland ser vi det, ibland kanske det tycks som man ”bara” staplar tegelstenar. Så här kommer en historia i juletid, inte om de tre vise männen men de tre stenhuggarna.

Byggstenar för Hanöbukten (Foto: Thomas Johnsson)

Tre stenhuggare bygger en kyrka på 1300-talet. En förbipasserande vandringsman blir nyfiken på vad de gör. Han frågar en av stenhuggarna vad han gör. Den första svarar att han yxar till stenblock i 30 x 30 x 20 centimeter. Han berättar han om ett liv där han har utfört samma syssla om och om igen och kommer att fortsätta så tills han dör. Vandringsmannen fortsätter vägen fram och möter nästa stenhuggare. Han ställer frågan även här. Den andre stenhuggaren gör likadana stenblock men ger ett annat svar. Med stor värme berättar han att han gör detta för att kunna försörja sin älskade familj. Genom sitt arbete kan hans barn få mat och kläder. Tillsammans med sin hustru har de ett hem där kärleken blomstrar. Den tredje stenhuggaren får samma fråga, han tillverkar stenblock med samma mått som övriga två. Glädjestrålande berättar han om vilket privilegium det är att få vara med och bygga den väldiga katedralen som kommer att stå där i tusen år till människors tröst och vägledning.

Vad vi gjorde under 2021

Covid-19 fortsatte ju att sätta sina spår under 2021 men vi gjorde som under 2020, vi ställde inte in utan ställde om och anpassade oss. Även detta år har utomhusmöten med varmt kaffe och choklad samt bullar varit frekventa. Tillsammans med de digitala mötena förstås. Dock hann vi med ett uppskattat företagspoolsmöte hos Malmbergs den 16 november innan covid igen höjde rösten.

• Digitalt årsmöte hade vi i mars. Tack till alla som deltog. Vi fick två nya styrelsemedlemmar, två revisorer och en revisorssuppleant. Agne Andersson valdes in som suppleant och Britt-Marie Eriksson som ordinarie. Britt-Marie kommer också att arbeta som koordinator. Revisorer blev Ola Göransson och Michael Grennard och Yngve Svensson valdes in som revisorssuppleant. Under året harr vi haft regelbundna styrelsemöten

• Här kan du läsa om oss i styrelsen: www.samverkanhanobukten.org/teamet

• Vi har haft flera arbetsmöten med intressenter om tänkbara framtida projekt, två sådana projekt är runt biogas och ”Enskilda avlopp, fosfor och markretention”. Ett tredje är Hanöbuktsveckan eller ”Tillsammans för Hanöbukten” där vi , under en vecka i vår, vill tillsammans med andra aktörer, lyfta allt bra som pågår i och runt våra vattendrag och Hanöbukten. Att sprida de goda exemplen är viktigt för att fler skall vilja engagera sig. Vill du vara med, hör av dig!

• Vid två tillfällen har vi berättat om vårt arbete för Rotary i Bromölla. Ett föredrag handlade om SfH som helhet och det andra om den tänkta våtmarken vid Tostebergabäcken.

• Vi hade ett möte med alla kustråd på Österlen i Juni, mötet gick av stapeln vid Oderbäcken och med var även Jeanette Ovesson kommunalråd i Simrishamn samt Krister Asplund från Sparbankstiftelsen 1826.

• Träffat dykarna Patrik Svensson och Henrik Persson och diskuterat var de kan hjälpa oss med sin dykning och undervattensfilmning • Träffat kommunalråden i Kristianstad, Anders Tell och Peter Johansson

• Vi har deltagit i flera olika webbaserade konferenser /seminarier bla
– Färgtal och läckage av miljöskadliga ämnen, ett seminarium i samarbete mellan Helge å Model Forest, Sydvatten, Lunds universitet, SLU, Helgeåns Vattenråd, SÖDRA, Skogsstyrelsen, Kristianstad Vattenrike samt Havs och Vattenmyndigheten
– Naturvårdsverkets webinarie-serie om våtmarker
– Inspirations dag på Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona. Fokus var Vattenfrågor och tillståndet i Östersjön diskuterades, med fokus på övergödning, internbelastning och vilka förslag på åtgärder som finns för att effektivt kunna komma framåt i arbetet för att nå EUs vattendirektiv år 2027.Eventet är ett samarbete mellan Race for The Baltic, Blekinge Arkipelag och Länsstyrelsen Blekinge • Vi vill genom vår kommunikation på hemsidan och facebook och våra nyhetsbrev bidra till framtidstro, att sprida goda lösningar eller att prata om hjältar i vårt nätverk, följ oss på hemsidan, och på vår facebook sida, www.facebook.com/hanobukten.

Kustrådens aktiviteter:

I Juni bjöd vi i SfH in till ett möte för att berätta för kustråden på Österlen om Oderbäcken. Förutom alla kustråden kom även Jeanette Ovesson, ordförande i kommunstyrelsen i Simrishamn, ordförande för Österlens vattenråd, Hans-Olof Höglund, samt Anders Rosell från Skånska landskap. Krister Asplund från Sparbanksstiftelsen 1826 som varit med och stöttat SfH var också med. Vi i SfH kommer att använda lärdomarna från Oderbäcken när vi fortsätter på andra platser. Vi ser att så mycket positivt kommer ut av när alla drar åt samma håll.

  • Kivik: Kustrådet på Kivik med Anders Andersson och vår kassör Jan Nilsson i spetsen har startat ett odlingsexperiment med marina kolonilotter i vattnet bortom hamnen på Kivik. Marina kolonilotter kan jämföras med en liten kryddträdgård eller med ett växthus, inte på land utan i vattnet. Man odlar olika marina råvaror, exempelvis tång och musslor. Det som skördas ska odlas fram för att hushålla med havets resurser, alltså inte tas från det vilt växande. Stöttning och hjälp får kustråden av Josefine Larsson, forsknings- och innovationskoordinator på Marint Centrum i Simrishamn. Josefine är väl förtrogen med ämnesområdet. Hennes doktorsavhandling handlade om vilka genetiska effekter föroreningar har på blåmusslor. Går allt som det ska och det gör det så här långs så skall projektet utökas och flytta till ett annat ställe bortanför Kivik. SVT har haft ett inslag, likväl som flera tidningsartiklar i flera olika tidningar. Läs om projektet här: www.samverkanhanobukten.org/kustrad/kiviks-kustrad
  • Baskemölla: Ola Truedsson och Dennis Hällje våra kustråd i Baskemölla har fortsatt sitt arbete med att planera åtgärder för Oderbäcken. Här finns nu en lista med tänkbara åtgärder som tillsammans med vattenkunnigt folk skall gås igenom. SfH har tillsammans med Ola, Dennis och vattenrådets ordförande Hans-Olof Höglund och åtgärdssamordnarna Therese Parodi och Jonas Dahl i omgångar gått hela sträckan ända upp till Gladsax mosse och diskuterat tänkbara åtgärder. Om allt går som det ska och tillstånd ges kommer öringen få mer lekgrus. Byalaget gjorde gemensam satsning och rensade upp längs den slyiga delen på de nedre partierna så att man kan se bäcken bättre när man promenerar. Vi har lyssnat med markägarna runt Gladsax mosse om det finns möjligheter att få deras tillstånd att återväta mossen. Det skulle gynna vattennivåerna i bäcken som tidvis är väldigt låga. Trots att det inte är ideala förhållanden ännu sågs flera öringar ta sin väg upp under hösten.
  • Tosteberga: I Tosteberga fortsätter arbetet med att få till en våtmark vid mynningen. Tosteberga hade stort hopp om att bli en av de platser som länsstyrelsen ville anlägga kustnära våtmarker på. Tyvärr ser det inte ut att bli så, andra ställen som också fanns med i urvalet prioriterades. Medan man gläds åt dem så ger Tosteberga inte upp. Man letar nya intressenter som kan bidra med pengar. Kunnigt folk säger att marken är bra för att anlägga en s.k. gäddfabrik på. Trösten är att många liknande projekt har tagit åratal innan de förverkligats, ibland så mycket som 8 år. Devisen: Den, som äger tålamod, äger allt kan användas här.
  • Träffat vårt nya kustråd i Nymölla, Erik Persson. Välkommen. I sin enklaste form som kustråd finns inga stora åtaganden. Det handlar om att sprida goda exempel och information om vad som händer längs kusten till byalaget/hembygdsföreningen etc. När tiden är rätt dyker idéerna till saker man vill initiera upp. Att delta i träffar och höra från andra kustråd kan ge idéer.
  • På Landön (Landöns camping) har man ansökt hos länsstyrelsen om tillstånd för snorkelled och väntar på svar. Hit skall pengarna gå som man förra året fick från Biosfärkontoret Vattenriket Kristianstad via WWF projektet ”Återskapa Östersjöns Livskraft”. Pengarna var till just för att lyfta intresset för undervattensvärlden.
  •  Yngsjö kustråd, Marias väg: Här fortsätter projektet tillsammans med Ryssby naturbruksgymnasium om att via olika tester hindra att det bruna vattnet från uppströms gran- och torv-planteringar når Hanöbukten. Brunifierat vatten är ett komplext fenomen som uppstår långt uppströms, framför allt vid kalhyggen i granskog. Det som händer är att när detta vatten når Hanöbukten är siktdjupet så dåligt att solljus inte når ner till bottenvegetation med effekten att bottnar dör.

Företagspoolen:

  • Vi har intervjuat Marint Centrum i Simrishamn, både om deras verksamhet och stödet de ger till Kiviks kustråd med de marina kolonilotterna. Vi har även haft ett senare arbetsmöte med dem för att hitta samverkanspunkter. Här finns intervjun: www.samverkanhanobukten.org/marint-centrum-i-simrishamn-hjalper-kustraden-i-kivik-med-marina-kolonilotter
  • I juni for vi och träffade Mattias Holmqvist Biosfärkoordinator på Blekinge Arkipelag för att se deras arbete med den stora våtmarken i Nättraby. 16 hektar stor blir den när allt är klart. Mattis berättade att från starten till nu har det gått 8 år med olika processer, bakslag och nya tag. Men den som väntar på något gott osv…nu är det verklighet: sverigesradio.se/artikel/klart-med-jattevatmark-i-nattraby/
  • I Augusti träffade vi Carina Wettemark, chef och koordinator på Biosfärkontoret Vattenriket Kristianstad. Carina berättade om deras tankar för nästa år. Även här diskuterade vi eventuella samverkanspunkter mellan oss.
  • Vi har varit på medlemsmöte i Skräbeåns vattenråd och hört deras tankar om fria fiskvägar. En fin föreläsning bjöds det på av Anders Eklöv: ”Vandringshinder för fisk, med inriktning på ål – Förslag till lösningar – ”. Vi har även lämnat in en motion till vattenrådet om att arbeta för fria fiskvägar i Skräbeån.

Det var allt från oss.         God Jul och Gott Nytt År.         Vi ses 2022