Kiviks kustråd – Marina kolonilotter i unikt försök

Faktarutan

Havskolonilott

Byalagets och kustrådets vision av havskolonilott

Att i fältförsök visa på möjligheter till en utveckling av havskolonilott i Kiviks havsområde.

Havskolonilott är en odlingslott i havet där man odlar råvaror från havet, småskaligt och för hushållsbehov. Det kan jämföras med att ha ett växthus eller en kryddträdgård. Men till skillnad från odling på land behövs det varken tillsättas näring eller vatten till odlingarna. I havet finns tillräckligt med näringsämnen i form av kväve och fosfor. Det skulle kunna bli så att man i framtiden kan bli självförsörjande på blå proteiner.