Arbetet med paraplyorganisationen fortsätter. Under oktober har Samverkan för Hanöbukten haft två viktiga möten. Ni som följer oss på facebook har sett lite grann. Nu finslipas ansökan om att göra Hanöbukten och dess avrinningsområde till ett så kallat modellområde med ett ”från källa till hav” perspektiv. Till vår hjälp har vi nu fått input från Stockholm International Water Institute, SIWI, som skulle kunna bli en nyckelaktör i det framtida arbetet.

Text och Bild: Annelie Worgard, SfH

Bakgrund och sammanfattning

Se också artikeln från den 4:e september.
Målet för arbetet som pågår är att skapa en neutral plattform för alla samverkansaktörer, som ingen enskild äger och styr över, men som genom samverkan hanterar pågående och framtida utmaningar i det geografiskt avgränsade Hanöbuktsområdet. För att få en fungerande helhet behöver både resurser och åtgärder samordnas samtidigt som alla måste känna att de får vara med och påverka. För detta behövs struktur och processer. En huvudprincip är att även avrinningsområdena skall vara med i samverkan då det som sker uppströms påverkar Hanöbukten. Men hur gör man för att få till samverkan mellan alla? Ett dokument som bygger på konceptet ”Källa till Hav” har tagits fram för att möjliggöra en sådan samverkan. Geografiskt är Hanöbukten stort och med sitt avrinningsområde än större, det blir många kommuner, regioner och aktörer. Under de två mötena i oktober har många synpunkter och diskussioner förts.  En diskussion har varit den geografiska storleken på området. En annan diskussion har varit vilka problemställningar som skall vara med. Vissa aktörer har velat begränsa området samt antalet åtgärder.  Allt enligt devisen: Den som greppar efter mycket mister ofta hela stycket. De har önskat att välja ut delar av det geografiska området och enbart fokusera på några åtgärder så det blir lättare att se vilka åtgärder som behövs, samt följa upp och se resultat.  En oro som ligger bakom detta önskemål ät att det annars kan ta lång tid att få med alla aktörer. Allt detta är välgrundade synpunkter men som några deltagare också har uttryckt så finns devisen: Låt tusen blommor blomma. Vissa aktörer menar att börjar man med begränsningar av det geografiska området, så kan det få motsatt effekt, det är därför av största vikt att arbeta med hela området men fokusera på utvalda prioriterade åtgärder som görs i samverkan. Många krafter har dessutom under årens lopp jobbat för Hanöbuktsregionen, ideella krafter såväl som myndigheter. Att inte ta med alla aktörer som vill samverka riskerar att minska engagemanget och förlora samverkan. Alla behöver inte vara med från start. En idé är att ta med aktörer allteftersom och visa hur engagemanget växer på en interaktiv karta. Sen kommer det rent fysiska till:  Det som händer uppströms i Helge Å och Mörrums Å, har stor påverkan på Hanöbukten. Att inte ha med uppströms vattendrag kan göra åtgärder vid kusten mindre verkningsfulla eller till och med verkningslösa.

Möte med SIWI

Den 28 oktober var det träff i Krinovas lokaler.  Inte alla kunde vara med fysiskt, så både audio och videolänk användes. Organisationen Stockholm International Institute (SIWI) och SIWI Swedish Water House med över videolänk. SIWI och Swedish Water House har stora erfarenheter av källa-till-hav arbete och har dessutom utvecklat en guide om sex steg för hur man strukturerar och implementerar konceptet i hela ”havet” och dess avrinningsområde, utan att det blir för stort och ogreppbart. De har sett samverkansförslaget för Hanöbuktsregionen och med tanke på att vi aktörer i Hanöbuktsregionen redan ligger långt fram i flera av stegen, trodde SIWI att det är realistiskt att flera steg kan klaras av redan under 2020. SIWI och SIWI Swedish Water House är intresserade av att vara med i samverkan, samt att hjälpa till med en ansökan om att få till stånd finansiella resurser för att formera och starta upp arbetet med en paraplyorganisation som har ”Från källa till Hav” som koncept. Nytt arbetsmöte väntar med SIWI och SIWI Swedish Water House i Stockholm den 18 november.

Du kan läsa mer om SIWI och guiden här:
SIWI: https://www.siwi.org/about/
SIWI Swedish Water House:http://www.swedishwaterhouse.se/sv/om-oss/
(Swedish Waterhouse är en del av SIWI.)

Här finns guiden: https://www.siwi.org/…/implementing-the-source-to-sea-appr…/

Vad händer härnäst

Den 18:e november åker en arbetsgrupp till Stockholm för att träffa SIWI och SIWI Swedish Water House och arbeta på ansökan.

Vill du veta mer kontakta Jennie Larsson.

Bilder från SfHs möte den 2 oktober, mötet hölls hos länsstyrelsen i Kristianstad:

Bilder från telefonmötet  med SIWI den 28 oktober, mötet hölls hos Krinova ute vid högskolan i Kristianstad: