ÖSTERSJÖN BEHÖVER DIN HJÄLP

  • tävla och vinn 20 000 kronor

  • kvala in till ”Cleantech Innovation Challenge”

Östersjön är ett av världens mest reglerade hav, men även ett av de mest förorenade. Övergödning, mikroplaster och föroreningar har resulterat i drastiska förändringar för Östersjöns välbefinnande. Östersjön behöver din hjälp.

Vi söker lösningar till fyra stora utmaningar.

  1. Plaster: Hur kan vi hindra olika former av plaster från att nå Östersjön?
  2. Läkemedel: Hur förhindrar vi att läkemedelsrester når Östersjön?
  3. Utsläpp från industri och avlopp: Hur kan vi minska utsläppen av tungmetaller, syreförbrukande ämnen, olika miljögifter, kväve och fosfor till Östersjön?
  4. Havsmedvetenhet: Hur kan vi öka förståelsen för vårt hav och våra vattendrag och skapa incitament för att minska utsläppen, samt skapa hållbara beteendeförändringar hos invånare och besökare?

Har du en idé om hur Östersjön kan bli ett friskare hav?
Du har möjlighet att vinna 20 000 kronor och se ditt förslag bli verklighet.
Representerar du ett företag eller en organisation så kan du även kvala vidare till innovationstävlingen Cleantech Innovation Challenge med möjlighet att vinna en expertansökan inom EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 (Fast Track to Innovation) till ett värde av 100 000 kronor.
Du kan även delta som publik och rösta fram de bästa förslagen, som presenteras på Studio Meetingpoint – som ligger på Studio, Nordenskiöldsgatan 24 i Malmö, onsdagen den 15 maj. Då kan du anmäla dig här:
Stora Innovationsdagen

Jag vill vara med och tävla!

Vad kul, vi ser fram emot dina lösningsförslag för Östersjön!
Nedan finner du lite mer detaljerad information om tävlingen och tillvägagångssättet. För att delta behöver du presentera din idé genom att använda en tävlingsmall vid namn ”pitch deck”. Om denna mall finner du lite mer info längre ned.
För att skydda dig och din uppfinning från idéstöld ber vi er med mer tekniska detaljer att inte gå in på dessa. Det räcker att ange den information som står ska anges i ”pitch decken”.

Vem kan delta?
För att få in så många goda idéer som möjligt och inte missa ”gömda” guldkorn som kan hjälpa Östersjön, bjuder vi in er alla att delta: företagare, privatpersoner, kommuner, forskare, föreningar, ungdomar, pensionärer…
Enda kravet är att ni måste hålla er till gällande tävlingsformat och skicka in ert bidrag senast den 26 april.
För att följa tävlingsformatet, se instruktioner under rubriken ”Tävlingsmall”.
En vinnare från varje session kommer även att kvala vidare till innovationstävlingen Cleantech Innovation Challenge, med möjlighet att vinna en expertansökan inom EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 (Fast Track to Innovation) till ett värde av 100 000 kronor. För att kunna kvala vidare till denna möjlighet krävs dock att ni representerar ett företag eller en organisation med ett organisationsnummer.

Tävlingsprocessen steg för steg:
Använd tävlingsmallen nedan när du fyller i din idé. Skicka in ditt tävlingsbidrag till oss på email jennie@samverkanhanobukten.org senast den 26 april. Ditt språk kan vara engelska eller svenska. Du väljer.

Du som deltagare kan välja mellan fyra utmaningar att lösa:
• Plaster: Hur kan vi hindra olika former av plaster från att nå Östersjön?
• Läkemedel: Hur förhindrar vi att läkemedelsrester når Östersjön?
• Utsläpp från industri och avlopp: Hur kan vi minska utsläppen av tungmetaller, syreförbrukande ämnen, olika miljögifter, kväve och fosfor till Östersjön?
• Havsmedvetenhet: Hur kan vi öka förståelsen för vårt hav och våra vattendrag och skapa incitament för att minska utsläppen samt skapa hållbara beteendeförändringar hos invånare och besökare i Östersjöområdet?

En utvald jury kommer sedan att läsa alla bidrag och plocka ut totalt fem stycken vinnare per session som går vidare till andra omgången. Juryns resultat kommer att skickas personligen till dig senast den 6 maj.

Ni som går vidare kommer att få ett mejl med instruktioner på hur ni skall presentera era idéer för publiken den 15 maj.

Presentationen den 15 maj kommer att ske under fem minuter. Du kan välja att presentera antingen på svenska eller engelska. Därefter följer frågor under ytterligare fem minuter. Totalt får varje deltagare alltså tio minuter i rampljuset.
Efter att alla har gjort sina presentationer kommer juryn att välja ut sina favoriter och motivera varför.

Fyra vinnare, en från varje session, kommer att annonseras i slutet av dagen och får ett bidrag på 20 000 kronor för att kunna påbörja sitt lösningsförslag i Östersjön. Vinnarna kommer även att kvala vidare till innovationstävlingen Cleantech Innovation Challenge med möjlighet att vinna en expertansökan inom EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 (Fast Track to Innovation)till ett värde av 100 000 kronor. För att kunna kvala vidare till denna möjlighet krävs dock ett organisationsnummer.

Hålltider:
13 mars: Anmälan öppnad
26 april: Sista datum för att skicka in ditt bidrag
6 maj: Fem deltagare till varje session plockas ut som går vidare till att få pitcha sina lösningsförslag på Meeting Point Urban Magma. Om du har gått vidare får du ett mejl.
15 maj: Meeting Point Urban Magma: Urban Innovation. Du får fem minuter på dig att presentera din idé på Studio i Malmö. Därefter kommer juryn få fem minuter på sig att ställa sina frågor.

Tävlingsmallen:
När du skickar in ditt bidrag skall du använda dig av en tävlingsmall som heter ”pitch deck”. Detta är en tävlingsmall som bland annat används av Sveriges största entreprenörskapstävling, Venture Cup, och har av entreprenörer blivit omskriven som ett väletablerat och enkelt tävlingsformat.
Pitch deck är en keynote-, prezi-, eller powerpointpresentation som visualiserar viktiga delar i din affärsidé. Det finns många olika tips och mallar på hur en pitch deck kan se ut, men vi rekommenderar er att använda det format och den guide som Venture Cup plockat fram för sina tävlingsbidrag och som ska innehålla 11 ämnen.

Venture Cups guide på svenska: http://www.venturecup.se/sv/11-avgorande-delar-i-ett-pitch-deck/

Venture Cups guide på engelska: https://venturecup.ideahunt.io/page/how-to-create-a-pitch-deck

Ni får max ha med 20 slides i er pitch deck. Ni kan också, utöver er pitch deck, välja att skicka med en fem minuters lång video eller kompletterande text på max 1 000 ord.

Du tävlar genom att maila ditt pitch deck till jennie@samverkanhanobukten.org senast den 26 april. Ditt bidrag bedöms av en vald expertjury.

Bedömningskriterier
Vi kommer att titta på följande när vi bedömer ert tävlingsbidrag:
• Innovationshöjd. Hur innovativ är lösningen i förhållande till befintliga ”State-of-Art”-lösningar? Är idéen en förbättring av en befintlig existerande lösning, eller något helt nytt?
• Genomförbarhet. Hur genomförbar är idéen ur ett praktiskt perspektiv? Finns de tekniska förutsättningarna för att implementera lösningen redan idag eller krävs det ytterligare forskning och utveckling?
• Vad innebär lösningen för miljön i praktiska termer? Det vill säga hur stor blir effekten om lösningen implementeras? Går det att kvantifiera lösningens effekt på miljön?
• Är lösningen hållbar ur ett ekonomiskt perspektiv? Hur stor är den reella effekten för miljön per spenderad krona?
• Kan lösningen skapa förutsättningar för att förebygga utsläpp och föroreningar eller är idéen endast reaktiv?
• Social hållbarhet. Finns det sociala faktorer för idén som banar väg för beteendeförändringar i form av incitamentstrukturer? Dessa strukturer kan bana väg för ändrat beteende hos såväl invånare och besökare som företag och industrier.

Alla kategorier betygsätts från 1 till 5.

Behandling av personuppgifter:
Samverkan för Hanöbukten och Sustainable Business Hub avser att på sin webbplats publicera namnen på de sökande som gått vidare med sitt tävlingsbidrag, samt sedan även vinnarna, med angivande av beviljat belopp och ändamål.
Genom att inlämna en ansökan lämnas samtycke till att sådan publicering får ske. Genom inlämnandet av en ansökan lämnas även samtycke till att Samverkan för Hanöbukten och Sustainable Business Hub får behandla personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs för hanteringen därav. Alla de som läser era tävlingsbidrag inför andra omgången har signerat sekretessavtal och du kan därför vara lugn med att din affärshemlighet förblir hemlig.

Tävlingen anordnas gemensamt av World Maritime University och Sustainable Business Hub. Samarbetspartners och bidragsgivare är Region Skånes Miljövårdsfond, Sustainable Business Hub, Sparbanken Skåne, Drivhuset, the Bridge, Kiviks museum, Urban Magma, Vinnova, Malmö stad, WSP, Marint Kunskapscenter i Malmö och Blekinge Arkipelag.

Lycka till!