• Hjalmar Falck berättade om hur samverkan mellan företag, fastighetsägare, kommunen och andra aktörer i Sofielund håller på att lyfta stadsdelen ur kriminalitet och utanförskap.

PARTNERSKAP ÄR NYCKELN TILL FRAMGÅNG

Vad har Hanöbuktsregionen att lära av ettproblemområde i Malmö?
En hel del visar det sig. Det går att dra flera lärdomar av hur olika aktörer har samverkat för att få Södra Sofielund på rätt köl och det som händer i Hanöbuktsregionen.

Text och bild: Roland Wirstedt

Hjalmar Falck är utvecklingsledare för föreningen Fastighetsägare Sofielund. Han berättade historien om det ”särskilt utsatta området” Seved när ett trettiotal företagare hade sitt första möte i Samverkan för Hanöbuktens regi, den 25 februari på Kiviks Musteri.
– Det finns många tecken som pekar åt rätt håll när det gäller Seved och Södra Sofielund, men det är för tidigt att ropa hej än. Mycket arbete återstår, sade Hjalmar Falck.
Det hela började med en akututryckning. Med ständigt negativa rubriker som talade om skottlossning, mord, mordförsök och att Seved var värre än Herrgården insåg alla att något måste göras.

Skumvärdar
Hjalmar Falck berättade om hur Malmö Stad, miljöförvaltningen och Hyresgästföreningen med support av media satte in en stöt mot ”skumvärdar”, fastighetsägare som misskötte sina fastigheter. På mindre än ett år hade man med gemensamma insatser lyckats få bort ett tiotal av de värsta hyresvärdarna.
Sedan gällde det att komma vidare, att få de goda krafterna att samverka.
– Vi funderade över hur vi skulle kunna få en så splittrad grupp som företagare och fastighetsägare att samarbeta för att lyfta området, sade Hjalmar Falck.
Det var då man fann den så kallade BID-modellen, som står för ”Business Improvement Districts”. En metod som växte fram i Kanada och USA redan på sextio- och sjuttiotalet för att rädda områden från att förslummas.
Tanken är att mindre företag och butiker bildar partnerskap och investerar i grannskapet för att göra det attraktivt. Det handlar om grundläggande saker som att hålla rent och snyggt i området, skapa trygghet och att gemensamt satsa på marknadsföring och affärsutveckling.

Tvingande lagstiftning
I USA och Kanada finns det dock en tvingande lagstiftning som gör att förutsättningarna ser annorlunda ut. Där måste alla gå in och bekosta en upprustning av ett område, där tillåts inga fripassagerare. Här hemma bygger eventuella samarbeten på frivillighet.
Hjalmar Falck hittade även några framgångsrika förlagor i Sverige, bland annat Gammelstaden i Göteborg, där fastighetsägarna hade gått samman för att rusta upp stadsdelen.
– Vi bestämde oss för att göra något liknande i Malmö samtidigt som vi beslöt oss för att skala upp projektet till att gälla hela Sofielund, berättade Hjalmar Falck.

Fyrtiotal medlemmar
Föreningen Fastighetsägare Sofielund bildades 2014 och består i dag av ett fyrtiotal medlemmar, som är fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, företag och byalag. Alltifrån stora verksamheter som Lifra, HSB Malmö, Eon och Pågen till byalagen i området och bostadsrättsföreningar, den minsta med bara sju lägenheter.
I samband med bildandet av föreningen frågade man de boende i området vad som stod högst upp på önskelistan. Svaren blev att man önskade att Sofielund skulle bli tryggt och säkert och att det skulle vara rent och snyggt.
– Som en av de första stadsdelarna i landet fick vi tillstånd att sätta upp kameror i området. Vi startade en städpatrull och såg till att ta bort affischer från elskåpen och gjorde andra insatser för att de boende skulle se att nu händer det något, sade Hjalmar Falck.

Ingen kriminell återväxt
Nu, tre och ett halvt år senare, har antalet gängkriminella sjunkit från femtio, sextio individer till sex, sju stycken.
– Och kanske det viktigaste av allt, vi har ingen kriminell återväxt över huvud taget.
En viktig lärdom som man gjort i området är att alla myndigheter går in samtidigt.
– I dag jobbar vi tillsammans med polisen, skattemyndigheten, miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, försäkringskassa och andra verksamheter. Vi går in samtidigt och betar av företag för företag. De som vill gå från den svarta ekonomin till den vita hjälper vi. Andra förelägger vi med viten tills de ger upp. Det är nolltolerans som gäller i Sofielund och det har varit oerhört framgångsrikt, berättade Hjalmar Falck.

Nästa steg
Nästa steg är att bilda Sofielunds utvecklings AB, som ska förvärva, äga, förvalta och utveckla fastigheter.
Tanken är att företaget ska bli ännu ett verktyg i kampen för att få bort oseriösa fastighetsägare och öka värdet på det befintliga beståndet.
– Till sommaren startar vi, sade Hjalmar Falck.