INGA GIFTER I ARKELSTORPSVIKEN

Det finns inga hemskheter i Arkelstorpsvikens djupa dy. Det finns varken bekämpningsmedel eller organiska miljögifter och nivån på tungmetaller är låg.

Text: Roland Wirstedt, SfH

Av de sextiotalet olika ämnen som har analyserats låg nästan samtliga under detektionsgränsen, alltså vad som är möjligt att upptäcka. Halterna av organiska ämnen som hittades låg även de långt under riktvärdena.
Henric Djerf, som är universitetslektor i miljövetenskap vid högskolan i Kristianstad, är positivt överraskad.
– Jag kommer själv från trakten och redan som barn hörde man historier om allt otäckt som blivit dumpat i Arkelstropsviken. Men det är nog mycket av en myt, säger han.

Flera industrier
I vintras hämtades det hem tolv prover som togs på olika djup från tre ställan i viken. Expeditionsgruppen drog hem sammanlagt 50 kilogram sediment på en släde, de är dessa prover som nu har analyserats.
Förklaringen till den väldigt tjocka bottendyn, på sina ställa mer än sju meter, tror Henric Djerf kan förklaras av gamla försyndelser.
– Det har legat flera industrier runt Arkelstorpsviken. Där har funnits en stärkelsefabrik, ett musteri, ett mejeri och en fabrik som gjorde glasspinnar. Min gissning är att det är gamla fiber från de här industrierna tillverkning som bildar det djupa sedimentlagret. Men det är bara min gissning, säger Henric Djerf.

Henric Djerf, som är universitetslektor i miljövetenskap vid högskolan i Kristianstad, är positivt överraskad.

Men eftersom bottensedimentet inte innehåller några gifter öppnar det möjligheter för att sätta in åtgärder, som att muddra till exempel. Men innan dess vill han ha förklaringen till varför sjön är så näringsrik, främst på fosfor.
– Det finns alldeles för mycket näringsämnen i vattnet. Och det har vi ingen riktigt bra förklaring till, eftersom detta inte är någon jordbruksbygd, säger Henric Djerf.
Nästa steg blir därför att mäta både in- och utkommande mängder näringsämnen i viken. Detta gör man för att klarlägga om vikens sediment släpper ifrån sig fosfor och kväve eller om näringen kommer från omgivningen.
Här kommer bybornas medverkan att spela en stor roll, då de kommer att vara med och mäta flödena under ett års tid.

Projektet ”En vik i Sjöriket Skåne” finansieras av ”Leader Sydöstra Skåne” och ”Havs- och fiskerifonden”.
Projektet ägs av Oppmanna Vånga Bygderåd, som tillsammans med Högskolan i Kristianstad arbetat fram ansökan och undersökt behoven i projektet. Arkelstorpsviken är på ungefär 80 hektar och en del av Oppmannasjön.
Arkelstorpsviken håller på att växa igen. Alarmerande är den dåliga vattenkvaliteten med återkommande hälsofarlig algblomning, ett syrefritt vatten med dåligt siktdjup och ett sedimentdjup på över sju meter.

Så här såg det ut i vintras när proverna togs och sedimentdjupet mättes.