• Soluppgång över Hanöbukten vid Tosteberga

    Soluppgång över Hanöbukten vid Tosteberga

Kustrådsmötet i Tosteberga den 8 augusti

Text och Bild: Annelie Worgard, SfH

Tosteberga by

Yvonne Kievad presenterade Tosteberga, en gammal fiskeby med ett fantastiskt läge vid Skånes enda skärgård. Här bor ungefär 125 personer, de allra flesta är bofasta. Förutom ett aktivt byalag finns vattenföreningen, hamnföreningen och vägföreningen. Föreningar och bybor hjälps åt vid de olika evenemangen, exempelvis den årliga loppmarknaden den 6 juni, allsången i hamnen med mera. Byalaget har haft/fått flera leaderprojekt under åren som möjliggjort upprustning av hamnen, en lekplats vid idrottsplatsen samt ute-övernattningsställen som finns att hyra via AirB&B. Hamnen är idag en attraktiv ställplats för husbilar och tack vare det får hamnen in pengar till underhåll.

Se mera här: www.tosteberga.se

Information och livliga diskussioner

Under kvällen informerades bland annat om projektledarbytet, Dafvid Hermansson tar över från Jennie Larsson. Dafvid berättade om sina tankar för framtiden. Han poängterade att det lokala engagemanget är viktigt och att våra för-enande krafter skapar framtidens Hanöbukt. Alla vill att förändringarna skall gå fortare än det är möjligt, hav förtröstan. Många små steg blir till en stor vacker å. Kvällens diskussioner var både livliga och engagerade. Vilken kunskap har vi om de olika vattenmiljöerna som leder till Hanöbukten och vilka kunskaper saknar vi var frågeställningar som diskuterades. Vad finns det för mätningar redan gjorda och hur förståeliga är resultaten. Kan man hjälpa fisken vandra, i så fall hur?  Ett förslag som väckte gehör var att man borde ha anslagstavlor som visar vattenstatus precis som vi visar vattentemperatur.

Pågående aktiviteter i kustråden   

Haralds Bod i Tosteberga hamn

Haralds Bod i Tosteberga hamn

Tosteberga har valt att fokusera på ett vattendrag som rinner genom jordbrukslandskapet och ut söder om Tosteberga hamn. Vattendraget är grävt, förmodligen för ungefär hundra år sedan. Det finns en nyfikenhet på kvaliteten på vattnet i ån så kontakter har tagits med kommunen som har mätserier som sträcker sig ett antal år bakåt i tiden. Tanken är att mäta igen och sedan jämföra med de gamla proverna. Kommunen kommer ut till Tosteberga under september och berättar vad de vet.

Yngsjö kustråd Marias väg har startat ett projekt om brunifiering tillsammans med Ryssby folkhögskola. Michael Grennard berättade om ett projekt de startat tillsammans med Ryssby Naturbruksgymnasium strax nordöst om Ljungby, inte långt från där Helge Å startar. Eleverna skall undersöka brunifieringen i de små och medelstora vattendragen som rinner in i Helge Å. De skall dessutom göra ett vetenskapligt test och leda om vattnet som idag leds via rör under en åker till att istället gå via ett dike vilket kommer att minska hastigheten på vattnet.  Resultaten får man genom att mäta före och efter omledningen och detta arbete kommer ett företag som gör vattenanalyser hjälpa till med.