• Michael Lindemann, fabrikschef för Nymölla bruk, och Krister Asplund, tidigare vd för Absolut Company, hade mycket att diskutera.

SFH STARTAR NYA SAMARBETEN

I torsdags hade Samverkan för Hanöbuktens företagspool sitt andra möte. Den här gången hos Absolut Company i Åhus.
Thomas Johnsson, SfH, hade flera nyheter att berätta sedan förra mötet.

Bland annat att plattformen SfH, Samverkan för Hanöbukten, har inlett utbyte och samarbeten med andra aktörer som ”Österlens sköna vattendrag” och Blekings arkipelag. Två samarbeten som gör att samverkansprojektet vidgar sin sfär till att även gälla norra delen av Hanöbukten och vattendragen uppströms.
– Vi håller även på att bygga upp en Hanöbuktsfond, som ska vara fristående från SfH. Tanken är att den ska knytas till regionala finansiärer och att resurserna ska användas för lokala åtgärder, sa Thomas Johnsson.
Han kunde också berätta att SfH jobbar med att ansöka om medel för att kustråden ska kunna utföra vattenprov i sina vattendrag. Ett återkommande önskemål från kustinvånarna som vill ha kunskap om hur vattenkvaliteten ser ut.
Det blev även ett huvudämne när arbetsgrupperna redovisade slutsatserna av sina workshops.
Längs Helge å finns det 34 reningsverk, som alla någon gång under ett år släpper ut orenat avloppsvatten i ån. Det kallas för bräddning och är av förklarliga skäl en omtvistad teknik. (Läs mer om bräddning)
Krister Asplund, tidigare VD för Absolut Company och i dag styrelseproffs, menade att det enskilt snabbaste sättet att få tillstånd en förbättring i Hanöbukten var att se till att reningsverken fungerade optimalt och använde den senaste tekniken, som fångar upp både läkemedel och mikroplaster.
Kristina Ståhl-Gustafsson, Miljöjuristbyrån KSG, var inne på samma linje när hon redovisade sin arbetsgrupps tankar.
Hon efterfrågade en bättre kartläggning av alla utsläpp längs hela Hanöbukten och att kraven på reningsverken var för lågt ställda.
– Att det i dag ges nya tillstånd till reningsverken utan krav på läkemedelsrening tycker jag är oacceptabelt, sa Kristina Ståhl-Gustafsson.