Engagemanget för natur och miljö är stort och det växer stadigt.
Det visade inte minst Österlens golfklubbs månadstävling i
augusti och SfHs kustråds möte den 8 augusti i Tosteberga.

Text och Bild: Annelie Worgard, SfH

Golftävling med Hanöbukten och SfH som tema:

De glada och lyckliga segrarna fv Marie Svensson, Jörgen Rundqvist, Bonita Reiman, Vinda Ekström

De glada och lyckliga segrarna fv Marie Svensson, Jörgen Rundqvist, Bonita Reiman, Vinda Ekström

I strålande solsken och med en fantastisk vy över Hanöbukten gick augustis månadstävling för Österlens GK av stapeln. Lite över 20 deltagare njöt av dagen. Tävlingen leddes av Thomas Johnsson, klubbmedlem och tillika koordinator för SfH. Under dagen visades ett bildspel om SfH på en stor skärm och vid prisutdelningen berättade Thomas om det arbete SfH gör. Klubben som är med i SfH’s företagspool har två 18-hålsbanor, Djupadal och Lilla vik samt en 6-håls korthålsbana. Lilla Vik är en parkbana alldeles vid kanten av Hanöbukten medan Djupadal är en öppen hedlandsbana med magnifik utsikt över Hanöbukten.

Miljöengagemang som lett till certifiering och miljöpris    

Österlens GK är sedan tidigare starkt engagerad i miljöfrågor och har visat att det finns ingen motsättning mellan golf och naturvård. En aktiv kommitté av medlemmar arbetar för att utveckla golfbanornas naturvärden. Växt- och djurliv inventeras av en miljökonsult. Personal utbildas vad gäller skydd av växter, insekter och djur. Successivt byts fordon och maskiner ut mot eldrivna alternativ och så långt det går anlitas lokala leverantörer. Regnvatten tas tillvara för senare bevattning. Delar av banorna är betesmark för får. Klubbens medlemmar hjälper till med att sätta upp fårstängsel, fågelholkar och insektshotell.  Djupadals bana ligger delvis inom ett vattenskyddsområde vilket kräver stor hänsyn vid skötseln så man inte riskerar grundvattnet. Den absoluta majoriteten av både gödning och bekämpningsmedel är organisk. Österlens GK använder sig även av aktiva bakterier istället för bekämpning på greenerna på båda banorna. (Läs mer om klubben och dess miljöarbete här:
www.osterlensgk.com

Det strukturerade miljöarbetet resulterade i en GEO-certifiering 2017. Det är ett internationellt miljöcertifikat med höga krav, avsett för golfbanor. Österlens GK blev den 4:e i Skåne och den 16:e i hela landet. Samma år fick man dessutom Simrishamns kommuns miljöpris med motiveringen:     ”för sitt mångåriga engagemang i strävan att integrera golfklubbens verksamhet med den känsliga miljö den är belägen i på ett sätt  som hållbart gynnar den känsliga floran och faunan. Detta engagemang genomsyrar hela verksamheten från smått till stort och ligger i ambitionsnivå långt utöver och före vad lagstiftning eller gängse normer för golfklubbar kräver”

Välgörenhetstävling

Den 6:e Oktober skall Österlens GK hålla en välgörenhetstävling, bidragen går till Samverkan för Hanöbukten.