Symbios- och biogasmöte med företagspoolen och Mats Eklund den 2 maj 2022

Mats Eklund

Vår företagspool fick idag med kort varsel ett spännande besök av Mats Eklund från Linköpings Universitet. Ett mail gick ut snabbt och vi var 9 stycken som kunde samlas för att lyssna på och diskutera med Mats.
Mats är professor på universitetet och en viktig förespråkare i arbetet för utvecklingen/utbyggnad
av industriell symbios och biogas i Sverige.
Vi tror att utvecklingen inom dessa områden är viktiga för vår region,  för Sverige och för arbetet
med kommersiell hållbarhet och konkurrenskraften i vår region.

Biogasen med liten klimatpåverkan, är förnyelsebar och en viktig delmängd i övergången till ett hållbart energisystem.
Biogas har mindre mängd avfall och har biogödsel som en biprodukt till jordbruket.
Dessutom lokalt och regionalt producerad. Ja, fördelarna med biogas är många och oomtvistade.

Att en sådan utveckling dessutom positivt gynnar vår Hanöbukt är ju det som vi brinner för.
Under ett par timmar utbyttes tankar om möjligheterna i vår region och för att inspirera vår företagspool.

Hampus Södergren och kompisen och kollegan  Hannes Kindeberg har startat ett projekt att hjälpa torsken i Hanöbukten. De skall bygga torskrev ute vid Hanö. Konstgjorda rev i betong som skall skydda den unga torsken från säl och skarv. Jag har följt projektet på västkusten -tänkt, det borde någon göra här. Hampus och Hannes har börjat med just det! Jag bad om att få skriva om dem och sagt och gjort, några dagar senare mötte jag upp Hampus vid hamnen i Nogersund.

Nogersund och Hanö och Hanöbuktens fiskesamhällen

Träffen skedde  i ålaboden Nilsaboden i Åhus.
Att solen sken från blå himmel och med vindar som nästan var ljumma gjorde inte dagen sämre.
Någon tyckte till och med att utsikten genom den öppna ålabodsdörren påminde om Zanzibar.

Mats har jobbat i över två decennier med forskning runt industriella och urbana symbioser och biogas.
I vårt samhälle har under lång ledorden varit: fokusera på din kärnverksamhet tänk att i stor skala nå ut globalt.  De ledorden har tjänat oss väl och har starkt bidragit till vårt välstånd,
mindre fokus har varit på avfall, restprodukter, energiförsörjning.
Som ett resultat har vi idag har problem med resurser och föroreningar.

Alternativet är att bygga symbioser och cirkularitet, att låta någons rester bli någon annans resurs.
Symbioser bygger på tanken att samarbeta och betrakta andras restprodukter som något
värdefullt som kan göras till nya produkter.
Symbioser kommer till stånd när människor träffas och utbyter idéer.
En symbios är inte storleksberoende utan bygger på värdeskapande.
Detta pågår redan nu på flera platser men kan definitivt göras mera.
Med dessa insikter är det idag både hög tid och en bra tid för att titta på biogas och symbioser.
Dessa satsningar stöds dessutom ofta av klimatklivet som kan ge stöd,
det finns också stöd via jordbruksverket med riktat stödjer biogödsel.

Sverige och världen behöver nya lösningar för energiförsörjning och biogasen bidrar
till större hållbarhet och också en större självförsörjning.
Vi upplever att de stora aktörerna agerar nu och ser Biogas som energikälla och olika gasnät byggs.
Biogas som drivmedel kan i framtiden ses som diversitet vid sidan om utvecklingen till eldrivna fordon.

Till biogas passar gödsel och all gödsel kan och borde rötas, skapar både biogas o biogödsel
Idag är Avloppsslam inte lämpar, det innehåller metaller, läkemedelsrester mm, vilket gör att det inte är tillåtet att användas i biogödsel.

Lite av de tankar som kom upp:

  • Uppgradering av biogas är dyrt idag
  • Enskilde lantbrukaren med biogas med mindre anläggningar kan ha svårt med underhåll, därför är det bra om flera går ihop.
  • Tekniker behövs för att kunna skala biogas både uppåt och nedåtland
  • Transporter av biomassa är en viktig kostnadsfaktor
  • Skåne har mycket biomassa, kanske skall några studenter analysera och inventera vilka former och mängder av biomassa som finns i regionen.