Hej allesammans,

En härlig vår har äntligen anlänt och jag tror att vi alla njuter av solen och värmen.
I vår förening fortsätter vi tillsammans med våra kustråd att göra insatser.

Kustråden
Kustrådet i Baskemölla är aktiva vid Oderbäcken har som ett resultat sett mycket vandrande havsöring i bäcken under vintern.  En vandringsled utmed bäcken har också skapats och vi ser många vandrare utmed bäcken.
I Tosteberga planeras en våtmark och en sk. gäddfabrik, dessa planer delar vi med myndigheter som styr över prioriteringar och kostnader. Nu hoppas vi att det blir verklighet under året.
Naturbruksgymnasiet i Ryssby hjälper oss med lösningar som skall förhindra brunifierat vatten att nå Hanöbukten. Ett pilotprojekt är installerat som under året kommer det att utvärderas och förhoppningsvis kunna spridas till andra platser.
Uppbyggnaden av den marina odlingen i Kivik är ytterligare ett spännande projekt.
Kiviks kustråd driver det tillsammans med Marint Centrum i Simrishamn. Odlingen har fått stor uppmärksamhet men också ekonomiskt stöd att fortsätta utvecklas. Att det kan växlas upp till andra kustråd är någon vi hoppas skall kunna bli verklighet. Efter hand som dessa projekt kommer framåt vi att berätta i våra utskick och kanaler.

Bli medlem
Vid föreningens årsmöte beslutat vi om medlemsavgifter som nu är finns att läsa på vår hemsida.  Vi hoppas att så många som möjligt ser medlemsavgiften som ett sätt att stödja oss.
Det är väldigt enkelt att bli medlem,
se här:  https://www.samverkanhanobukten.org/bli-medlem/

Hanöbuktsveckan
Hanöbuktsveckan som vi hoppas ni läst om, börjar 21/5 och pågår en vecka framåt.
Vi bjöd in alla vi känner som är med och bidrar till att miljön i Hanöbukten blir bättre. Det blev ett fantastiskt fint gensvar.
Tack alla som ställer upp och visar upp och berättar om allt bra ni gör för Hanöbukten.
Det kommer att vara olika evenemang, utställningar, föredrag och informationsträffar som på olika sätt kommer att sätta Hanöbukten och dess olika aktör i fokus. De olika programmen arbetas just nu fram. Förutom hemsidan som kommer innehålla alla detaljer, blir det två stycken olika fysiska informationsblad.
Här kan du läsa och ladda ned en guide som kort berättar och visar de olika aktiviteterna på kartan  : MINIGUIDEN
Den går nu i tryck, beräknad ankomst från tryckeriet är början av v. 18.

Vi  vill gärna att du som är med i programmet (eller så många som möjligt) är med och sprider guiden. Då får vi alla  många besökare. Hör av dig med hur många exemplar du vill ha av snabbguiden .

Företagen
Ett nästa företagspoolmöte planeras just nu till andra hälften av augusti.

Artiklar
I skrivande stund skrivs det på två artiklar som kommer under våren. SfH har träffat två entreprenörer som startar ett spännande projekt i självaste Hanöbukten. Vi har också intervjuat Christoffer Bonthron om projektet Tullstorpsån.

Alla våra aktiviteter syftar till att förbättra vattenkvaliteten i Hanöbukten och dess utsatta situation som i huvudsak beror på aktiviteter i tillrinningsområdet.
Vi gör det genom olika insatser, att engagera, att entusiasmera och bjuda in till aktivt stöd eller att arbeta med oss för en friskare Hanöbukt.

Väl mött under Hanöbuktsveckan