De vill hjälpa torsken i Hanöbukten

Jag fick ett tips; ring Hampus på Hanö Dyk o Ribb, han vill vara med på Hanöbuktsveckan!  Jag ringde och finner mig i överraskningarnas samtal. Hampus började med att förklara att de nog inte blev färdiga till Hanöbuktsveckan. Det han berättade handlade inte om båtfärder som jag trodde, utan om något helt annat. En pressträff var tänkt sa hann, men det kanske inte hanns tills Hanöbuktsveckan.

Hampus Södergren och kompisen och kollegan  Hannes Kindeberg har startat ett projekt att hjälpa torsken i Hanöbukten. De skall bygga torskrev ute vid Hanö. Konstgjorda rev i betong som skall skydda den unga torsken från säl och skarv. Jag har följt projektet på västkusten -tänkt, det borde någon göra här. Hampus och Hannes har börjat med just det! Jag bad om att få skriva om dem och sagt och gjort, några dagar senare mötte jag upp Hampus vid hamnen i Nogersund.

Nogersund och Hanö och Hanöbuktens fiskesamhällen

Hamnen på Hanö

Hamnen på Hanö

Hanö hamnkrog Fisky Business

Hanö hamnkrog Fisky Business


Hanö Dyk och Ribcharter

Hanö Dyk och Ribcharter

På vägen ut till Nogersund tänker jag på alla dessa små samhällen längs med vattnet. Fisket har varit grunden för flera av dem. Skrapar man på ytan möts man av historier om byn och hamnen, båtarna och deras besättningar. Namn som Simrishamn, Baskemölla, Vik, Kivik, Vitemölla, Åhus, Tosteberga, Hällevik, Hörvik och Nogersund är alla samhällen som haft delar av sin näring från havet. Fångsterna har förr varit rika på ål, sill, lax och torsk, fiskebåtarna många. Ibland har generationerna avlöst varandra i båtarna. Kunskapen om livet i havet gått i arv. En del beskriver det som en livsstil och en frihet. Friheten att ställa sina tider själv, ingen dag är den andra lik, att vara trygg med sin båt även i storm. Samtidigt har detta liv till havs också skapat liv i hamnarna. En fiskeby är attraktiv för turister, det vet vi alla. Nu försvinner mer och mer av detta liv, mycket beroende på människans påverkan. Det finns en sorg och en oro och ibland också en ilska över detta. Sorg över att fiskehamnar töms på sin identitet. En oro att livet i havet försvinner eller far illa och att det inte går att reparera. Ilska över att det verkar vara så svårt att vända skutan, politiska beslut som man inte håller med om eller som upplevs fokusera på fel saker.  Att då få höra om människor som Hampus och Hannes som med energi och lust tar sig an, att med sin bit  vara med om att vända skutan är en ren glädje, det ger hopp. Det finns många goda krafter, enskilda människor likväl som människor inom företag, kommuner, myndigheter och organisationer runt Hanöbukten som idogt jobbar på att vända skutan. Det får man inte glömma.

Färden ut till Hanö går över ett gropigt och lite stampigt hav, RIB-båten klarar det galant men det gäller att hålla i sig och hålla om kameran. Det är roligt. Hampus visar mig  Listershuvud, idag ett naturreservat. Drömmen är att Listershuvud och Hanö tillsammans skall få bli en nationalpark. Det är det starkaste skydd som svensk lagstiftning ger ett naturområde. Vi vänder ut mot Hanö och möts av fåglar som på behörigt avstånd kollar in oss. Några ejdrar flyger stolt förbi, tordmulen med sina snabba men korta vingar ser ut som en liten torped. Hampus pekar ut Malkvarn, ett litet skär ungefär 1,8 km nordost om Hanö. Tanken är att de två startreven skall placeras mellan Hanö och Malkvarn. Vi tar oss in i Hanös hamn och träffar Hannes Kindeberg som med sin fru Sofia driver Hanö Hamnkrog och vandrarhem.

Hampus och Hannes vill göra skillnad

För två år sedan träffades Hampus och Hannes och det visade sig snabbt att de delade engagemanget för vatten och miljö. De ville göra något tillsammans, något som på ett positivt och varsamt sätt fogade samman besöksnäring, fiske och till och med förbättrade för livet i havet. Hannes kände till Projektet Fjordtorsk på västkusten. Där har man i Byfjorden sedan starten år 2014 år sänkt ned ihåliga betongelement. Idag kallas projektet för torskundret i Byfjorden och år 2019 fick projektet tillstånd för 60 nya torskrev av länsstyrelsen. I Byfjorden har HaV samt privatpersoner, företag/organisationer hjälps åt genom att antingen bekosta ett helt rev eller gått samman via gåvobrev.

Torsken som är en av rovfiskarna i översta delen av näringsväven är viktig för hela ekosystemet. Torsken i Östersjön har med tiden anpassat sig till det bräckta vattnet i Östersjön och har utvecklats till en egen population, alltmer skild från Atlanttorsken. Denna anpassning gör den extra sårbar då den bara kan leva i Östersjön. Borta är tiderna på 60-70-80 talet då torsken fanns i mängder. Torsken i Östersjön är idag en art med problem, utsatt för många hot såsom övergödningen som skapar syrefria bottnar, för hårt fiske över för lång tid och parasiter som sälmasken som använder torsken som mellanvärd.

Fyren på Hanö

Fyren på Hanö

Ett projekt i samverkan med forskning och myndigheter och företag

De kontaktade Lars-Olof Axelsson projektledare för Fjordtorsk  och via hans erfarenheter växte tanken fram att med Fjordtorsk som inspirerande förlaga göra något liknande vid Hanö. Provfiske som gjorts 2018 av länsstyrelsen har visat att det finns torsk mellan Listershuvud och Hanö. Valet för de två första reven är tänkt att sänkas ned mellan Malkvarn och Hanö.  Ett på cirka 14 meters djup och ett djupare. Hampus och Hannes insåg att de behövde hjälp av kunnigt folk och att det var viktigt att få med forskare i detta projekt redan från början. Via kommunen i Sölvesborg togs kontakt med Marint Centrum i Simrishamn. MC i Simrishamn har satt dem i kontakt med forskare i Lund. Just nu pågår provdykningar för att hitta de optimala platserna. Undersökningar och prover görs av det marina livet som finns just nu för att ha data att jämföra med.

För att göra det här behövs tillstånd. En ansökan har lämnats in till länsstyrelsen om vattenverksamhet, den behandlas just nu. De kontakter de haft med länsstyrelsen hittills har varit positiva till projektet. Samtidigt som det finns nationella förvaltningsplaner för att skydda torsk och det kustnära marina livet vilket förhoppningsvis gynnar deras projekt så är det också viktigt att alla får säga sitt, ortsbor, fiskare, kommun och myndigheter. Hampus och Hannes är måna om att detta skall bli ett projekt som alla är tillfreds och stolta över.

STARKA Betong i Kristianstad kommer skänka komponenter till betongelementen. Dessa skall sedan byggas ihop till rev. Sölvesborg-Mjällby sparbank valt att stötta projektet med hela 250.000 kr till en början. Det pratas i termerna om ett långsiktigt samarbete Svensk Sjöentreprenad AB har erbjudit sig att stå för halva transportkostnaden. När betongelementen sänks ned kommer de behöva dykare med specialkompetens  och extra behörighet. Sen är tanken att samla in pengar till reven. Kanske visa livet under ytan med kameror. Tanken är att om du skänker pengar kommer du/din organisation/företag att synas på olika sätt när projektet marknadsförs.

Det finns några lösa trådar men båda säger att det går fortare med projektet än de kunnat ana. Responsen är överväldigande och positiv. Samtidigt som de jobbar med projektet bedriver de också föreläsningar och aktivitetsdagar för skolor om vikten av att värna våra vattenmiljöer och skapa intresse för Östersjön. Detta samtidigt som de också bedriver egna verksamheter. Hannes med sin fru Sofia driver företaget Fisky Business AB, restaurangen i hamnen på Hanö och vandrarhemmet på Hanö. Hampus har sitt företag Hanö Dyk & Ribcharter med olika guidade turer runt Hanö och Listerlandet. Det skall bli roligt och spännande att följa Hampus och Hannes. Ett sådant här projekt har alla förutsättningar att få stöttning både privat och av myndigheter. Jag ser fram emot att skriva om ett par år igen.

Länkar:

Torsk:

Hampus:

Hannes:

Hanö:

Svensk Sjöentreprenad: https://www.sse-ab.se/

Starka Betong Kristianstad: https://www.starka.se/

Projekt Fjordtorsk: