Byalaget på Kivik.

Torsken som försvann

Lars-Gösta Nilsson pekar med hela handen över sin trädgård ned mot Hanöbukten.
”När vi flyttade hit år 2000 brukade jag ta min båt efter veckans jobb och åka fem, tio minuter snett ut och dra upp min fredagstorsk. Nu finns där ingen fisk.”

Text och bild: Roland Wirstedt

Torskbeståndet som försvann var ett av de problem som ventilerades när Samverkan för Hanöbuktens sommarturné i fredags nådde Kivik.Där var det byalagets arbetsutskott som tog emot i Lars-Gösta Nilssons soldränkta trädgård.
Ålafiskaren Mats Olsson bekräftade att torsken i stort sett är borta utanför Kivikskusten och att den torsk som trots allt fångas är liten och mager. Men vad som är orsaken är det ingen som riktigt vet.

Dålig vattenkvalitet
”Några menar att det är den dåliga vattenkvaliteten som är boven i dramat, andra pekar på det stora beståndet av säl och skarv”, säger Mats Olsson.
Lars-Gösta Nilsson refererade till Ola Johnsson, före detta kustfiskare som under många år larmade om det försämrade tillståndet i Hanöbukten, tyvärr förgäves.
”Han var helt övertygad om att det var ackumulerade utsläpp under många år från pappersbruk, jord- och skogsbruk, reningsverk, enskilda avlopp som drabbade fiskebestånden. Det tror jag också.”
Thomas Johnsson, från Samverkan för Hanöbukten, informerade om hur arbetet ska bedrivas med att skapa en dialog med kustsamhällena, företag och organisationer för att tillsammans kunna finna lösningar på de miljöproblem som finns. Han betonade vikten av att få information från berörda längs kusten, att det handlar om ett underifrånperspektiv. Sedan ska de problem och lösningar som samlats in sammanställas och presenteras vid ett Kustrådsmöte den 23 september.
Samverkan för Hanöbukten arbetar också för att det ska komma in pengar för att kunna genomföra de lösningar och förbättrande åtgärder som föreslås.

Våt filt
På frågan vilka mer konkreta problem som engagerade byalagets arbetsutskott just nu var man överens om att det underdimensionerade reningsverket står högst på listan.
”Det har lagt en våt filt över nybyggnationen. Särskilt helger och nu under sommaren är det överbelastat. En tillbyggnad har varit på gång länge, men än har inget hänt”, säger Lars-Gösta Nilsson.
På andra plats på problemlistan kommer bristen på dricksvatten, som även den hämmar utvecklingen av samhället. Här hoppas byalaget på en anslutning till en vattentäkt vid Brösarp.
På tredjeplats hamnar effekterna av den ökande turismen. Husbilarna är stora och blir allt fler. Och fritidsbåtarna kan inte tömma sin latrin i hamnen utan måste gå till Simrishamn.
”När det gäller husbilarna måste vi få moderna ställplatser med el och tömningsmöjligheter. Sedan tror jag att det måste till trafikregleringar för att få bort husbilarna från våra trånga gator”, säger Jan Nilsson.
Men allt är inte negativt och problem.
Ålafiskaren Mats Olsson kunde berätta att han i år sett hur blåstången brett ut sig på även på djupare vatten.
”Det är ett friskhetstecken, blåstången är havets regnskog.”

  • Lars-Gösta Nilsson

  • Mats Olsson

  • Göran Ejlertsson

  • Jan Nilsson

  • Thomas Johnsson