Hanöbukten – en varningsklocka

Havsmiljöinstitutets rapport nr 2018:2

Magra torskar, sjuka skrubbskäddor och överdödlighet hos ejderungar är tydliga tecken på att ekosystemet i Hanöbukten inte är i balans.
Liknande miljöstörningar har dessutom observerats i andra delar av Egentliga Östersjön. I varierande grad kan störningarna i ekosystemens näringskedjor kopplas till mänskliga aktiviteter och mycket tyder på att markanvändning och fiske betyder mer än utsläpp av miljögifter.
Trots att det var åtta år sedan som miljöproblemen i Hanöbukten först uppmärksammades saknas fortfarande svar på många frågor. Hanöbukten och omkringliggande vatten är drabbade av betydande och oroväckande miljöstörningar som i varierande grad kan kopplas till mänskliga aktiviteter, såväl på land som till havs. De störda ekologiska processerna präglar även stora delar av Egentliga Östersjön, men det betyder inte att de kan avfärdas som oväsentliga. Tvärtom borde varningsklockorna ringa än högre om miljöstörningen berör ett större område. Den slutsatsen drar forskare från Havsmiljöinstitutet i en studie som har gjorts på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Titel: Hanöbukten – en varningsklocka

Författare: Henrik Svedäng, Eva-Lotta Sundblad och Anders Grimvall

Publicerad: 2018-04-12

Kontakt: Henrik Svedäng, Havsmiljöinstitutet, Box 260, 405 30 Göteborg, 031-786 55 88, henrik.svedang@havsmiljoinstitutet.se

Antal sidor: 103 sidor

Ladda ner rapporten som pdf:

2018:2 Hanöbukten – en varningsklocka

Ladda ner rapporten inkl underlagsrapporterna som pdf:

2018:2 Hanöbukten – en varningsklocka, med samliga underlagsrapporterna (25MB, 199 sidor)