• Klass 6B på Rönnowskolan i Åhus samlad kring Stella Bowles. Klassläraren Karin Falkå står tillsammans med Stellas mamma Andrea Conrad, som är längst till höger. Till vänster sitter Östen Gunnarsson, VD för Sparbanksstiftelsen 1826.

Spännande när miljökämpen
Stella Bowles kom på besök

Det var alldeles tyst i klassrummet när klass 6B i Rönnowskolan i Åhus lyssnades till Stella Bowles på tisdagsförmiddagen. Hon berättade om hur hon lyckats övertyga politikerna i Kanadas om att satsa motsvarande 110 miljoner kronor på att husen längs hennes flod, LaHave River, fick septiktankar. Tidigare hade avloppsvattnet runnit rakt ut i floden genom så kallade ”straight pipes”, raka rör.

Text och bild: Roland Wirstedt

Eleverna var väl förberedda med frågor på engelska om hur provtagningen gått till och hur Stella hade gjort, men var även nyfikna på om hon var berömd i Kanada.
– I Nova Scotia är jag ganska känd. Där händer det att folk kommer fram och tackar mig, svarade Stella med ett leende.
Stella Bowles, 14 år, är tillsammans med sin mamma Andrea Conrad en vecka i Sverige inbjuden av Samverkan för Hanöbukten och Sparbanksstiftelsen 1826, som bekostar resan. Förutom Rönnowskolan ska hon besöka T4-skolan i Hässleholm och Snapphaneskolan, Knislinge. Dessutom ska hon medverka i ”Ocean Literacy 2018” i Malmö.

Egna prover
Efter det att 6B hade lyssnat på Stellas berättelse så var det dags att ta egna prover där Graften – en förgrening av Helge å – mynnar ut i Åhus hamn.
Under klassläraren Karin Falkås ledning gick eleverna ned till hamnen utrustade med en provtagningsstav och några kemiskt rena behållare där åvattnet skulle förvaras.
Eleverna tog ett vattenprov vid Gästis och ett länge ut där Glassbåten brukar ligga förankrad.
Därefter gick man tillbaka till klassrummet. Stella visade hur man skulle använda det provtagningskit som hon tagit fram. 100 milliliter åvatten dras med hjälp av undertryck genom ett filter där eventuella bakterier fastnar.

Väldigt försiktig
– Det gäller att vara väldigt försiktig så att man inte tar med fingrarna på filterpappret. Provrör och behållare måste också vara helt rena, förklarade Stella Bowles, när eleverna hjälpte till.
Filterpappren förslöts sedan i en plastfolie för att under ett och ett halvt dygn odlas i en inkubator, som håller kroppstemperatur.
Resultat av provtagningen meddelar vi vid ett senare tillfälle här.