• Stella Bowles gjorde stort intryck på lärarna med sin berättelse om LaHave River.

Stella blev dagens snackis

Stella Bowles, 14 år, och hennes historia om hur hon räddade sin flod LaHave River hemma i Kanada, blev torsdagens samtalsämne på Ocean Literacy 2018. En internationell konferens som i år anordnas av Malmö stad och WMU, World Maritime University, i samarbete med Marint Kunskapscenter och Unesco.

Text och bild: Roland Wirstedt

Konferensgästerna, huvudsakligen lärare, fascinerades av Stellas berättelse om hur hon som elvaåring tog strid för sin flod, fick med sig opinionen och tvingade politikerna att agera. Nu satsar Kanadas regering, den regionala och lokala förvaltningen motsvarande 110 miljoner kronor på att alla fastigheter längs floden får reningsanläggningar. Läs Stellas historia, som vi har skrivit om tidigare.

Föreläst
Stella Bowles och hennes mamma Andrea Conrad, inbjudna av Samverkan för Hanöbukten och Sparbanksstiftelsen 1826, har gästat Sverige och Skåne under den gångna veckan. Förutom att delta på Ocean Literacy har Stella Bowles besökt skolor i nordvästra Skåne där hon har berättat sin historia, men även i praktiken visat hur man tar bakterieprover.
Ocean Literacy är en konferens för att sprida kunskap om havets betydelse för oss alla och är direkt kopplad till Agenda 2030 och mål 14. Ett mål som innebär att världens länder ska arbeta för att bevara och nyttja haven på ett hållbart sätt. Agenda 2030, som har sammanlagt 17 globala mål antogs av FN 2015.

Lärare
Konferensen riktade sig huvudsakligen till lärare för att ge råd och tips om hur de i sin undervisning kan öka kunskapen om havet hos sina elever.
Marint Kunskapscenters verksamhetschef, Michael Palmgren, inledde torsdagens workshop med ett anförande med den provocerande rubriken ”Mitt hav börjar i din toalett”.

Allt hänger samman
Med det ville han ha sagt att allt vi gör i havet och allt vi släpper ut i havet påverkar oss alla.
– Vi har fått lära oss att det finns sju världshav, men egentligen är det bara en gigantisk ocean som på ett eller annat sätt sammanlänkar världens befolkning, sade Michael Palmgren.
Han betonade skolans och lärarnas viktiga uppgift när det gäller att lära ut kunskaper om havet som gör att de blir ansvarsfulla och miljömedvetna vuxna.

Fantastiska ålgräsängar
Själv har han och Marint Kunskapscenter, som ligger vid stranden Ribersborg i Malmö, framgångsrikt drivit kampen för ett renare Öresund.
– I dag har vi de finaste ålgräsängar man kan tänka sig, fantastiska musselbankar och jättegott om fisk i Öresund, berättade han.

  • Lärarna på konferensen fascinerades av Stellas berättelse om LaHave River.

  • – Mitt hav börjar i din toalett, sade Michael Palmgren, verksamhetsledare för Marint Kunskapscenter i Malmö

  • Stella Bowles samtalar med Michael Palmgren.