Vad fort ett år går, nu är det dags för sommarlov och semester igen. Härligt.

Innan vi tar sommarlov vill vi berätta lite om vad vi i SfH gjort under första halvan av 2022

Inbjudan från ABSOLUT Company och vårt nya kustråd Hanö Torskrev:

SfH fick en inbjudan att vara med ABSOLUTs personal när de firade Pernod Ricards globala medvetandedag Responsib´All Day den 16 juni. De ville höra om oss och vårt arbete och vi tackade självklart ja. Abosoluts personal har valt att stötta vår förening och det är vi väldigt stolta och glada över. Vi i vår tur bjöd in vårt nya kustråd, Hanö Torskrev, det första men inte sista i Blekinge. Hampus Södergren berättade om projektet att bygga artificiella torskrev utanför Hanö. Reven är gjorda av spillprodukter från betongindustrin. Projektet är ett samarbete mellan Hanö torskförening och Marint Centrum i Simrishamn och Lunds Universitet. Deras roll är att bidra med kunskap både om var torskreven skall placeras och för senare utvärdering. Tanken bakom projektet är att de konstgjorda reven skapar en fristad för torsken så att de får större möjligheter att växa sig stora och nå könsmognad .Det gör att att de kan reproducera sig vilket i sin tur ska kunna hjälpa bestånden att återhämta sig.

Tack till Absolut för att ni stöttar oss och vi fick komma och berätta om det vi brinner för. Varmt välkomna Hanö Torskrev som Blekinges första kustråd. Läs mer om dem här: torskrev

Hanöbuktsveckan:

Barn på Stranden

Vi är många som värnar om vår vackra bukt som sträcker sig över flera kommuner och län. Med Hanöbuktsveckan ville vi lyfta allt som händer längs kusten och i våra vattendrag, där forskare, myndigheter, kommuner, företag och kustinvånare ständigt gör insatser för att förändra läget i positiv riktning. Nu har vi Hanöbuktsveckan bakom oss . Vi är jättenöjda och stolta. Vi har börjat summera allt som hände i bild och kommentarer, mer kommer senare. Över 30 aktörer ställde upp med lika många event på 12 olika platser mellan 21-28 maj.
Tack alla ni som ställde upp med er tid, all er kunskap och erfarenheter. Ni gjorde veckan! 

Tack alla som kom till de olika eventen. Det var inte alltid vädret var på sin snällaste sida, det bjöds på både regn och iskalla vindar vissa dagar, ändå kom det många besökare.
Tänk allt som hände under veckan, alla stegen som togs, all kunskap som delades, alla djur och växter som kollades, skräpet som togs upp och togs hand om. Fantastiskt.  Det gav mersmak. Vi återkommer.

Företagspoolsmöte om biogas och industriell symbios:

Den andra maj hade vår företagspool ett kort men intressant besök av Mats Eklund från Linköpings Universitet.
Mats är professor på universitetet och en viktig förespråkare i arbetet för utvecklingen/utbyggnad
av industriell symbios och biogas i Sverige.
Mats har jobbat i över två decennier med forskning runt industriella och urbana symbioser och biogas och säger nu
– I vårt samhälle har under lång tid ledorden varit: fokusera på din kärnverksamhet tänk att i stor skala nå ut globalt.
De ledorden har tjänat oss väl och har starkt bidragit till vårt välstånd, Mindre fokus har varit på avfall, restprodukter,
energiförsörjning. Som ett resultat har vi idag har problem med resurser och föroreningar.

Vi tror att utvecklingen inom dessa områden med symbioser,hållbarhet och biogas är viktiga för vår region. Det stärker
konkurrenskraften. Detta möte gav också mersmak så vi hoppas få se mer av Mats och hans kolleger på universitetet.
De gör ett viktigt arbete och har mycket kunskap att dela med sig av.

Kort om kustråden från söder till norr:
Baskemölla kustråd och Oderbäcken.
Med försiktiga och ideella insatser har Baskemölla hembygdsförening sanerat Oderbäcken, som nu lockar till sig fler lekande havsöringar än på länge. En vandringsled har lagts i nederdelen av den 4 km långa bäcken.Hela projektet har fört många i byn närmare varandra. Nu rör man sig uppströms. Senast var det ett möte med Skånska Landskap om området mellan Tjörnedala konsthall och vidare uppströms. Kan man bygga vidare på vandringsleden som Baskemölla skapat?  Markägaren Skånska Landskap var positiva. Läs mer här: https://www.meraosterlen.se/simrishamn/lyckad-sanering-av-back-lockar-laxoringar-ater-d5f4dccc/

Kiviks byalag och projekt Kivik tång.
Kustrådets projekt är marina kolonilotter. Det  kan jämföras med en kolonilott på land, fast man  odlar alger och musslor. Är deras marina kolonilotter början på framtidens mat? Detta initiativ av kustrådet i Kivik  med stöttning och support från bland annat Marint Centrum i Simrishamn fortsätter skörda framgångar. De har synts i de stora dagstidningarna likväl som SVT. Under våren har kurser hållits i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. I höst kommer en ny kurs. Läs här: https://www.sv.se/globalassets/sv-skaneland/pdf/sv_soskane_vt-2022.pdf
Under Hanöbuktsveckan kom över 300 besökare för att smaka på ftiread blåstång och rörhinna.
Läs mer om deras projekt här: http://byalagetpakivik.se/havskolonilott/

Yngsjö kustråd Marias väg som bytte namn  till Ålakustens kulturarvsförening och brunifieringsprojekt 
Vårt kustråd i Yngsjö finns kvar men nu under nytt paraply, Ålakustens kulturarvsförening. De jobbar vidare med att se vilka metoder som kan minska brunifieringen. Ett projekt är tillsammans med Ryssby Naturbruksgymnasium utanför Ljungby och Osby kommun. Lärare och elever skall byta avrinning från deras anlagda damm uppe i skogen. Normal utsläpp görs från botten av dammen. Med ett ställbart rör så tas vattnet istället strax under ytan. Ju högre upp desto klarare vatten=mindre brunifierat=växter och djur mår bättre. Mätningar före har gjorts och efter montering skall nya mätningar göras av klassen. Kan det bevisas att detta projekt lyckas, hoppas kustrådet förhoppningsvis få med många dammägare längs åarna som rinner ut i åarna. Ett annat projekt som också drivs av kustrådet och Osby kommun är att undersöka om man kan minska brunifieringen med hjälp av biokol som läggs i marken vid nyplantering av skog.

Tosteberga byalag och Tostebergabäcken
Här finns planer att anlägga en sk gäddfabrik i mynningen av Tostebergabäcken. En gäddfabrik är en våtmarkstyp som hjälper och som bland annat  ger gäddyngel skydd så de kan växa sig stora.
Alla kunniga är eniga om att bäcken är en bra plats för just det ändamålet. Dock är marken är inom ett Natura2000 område som har sina speciella skyddskrav och man behöver tänka till extra. Bäcken var med i ett större projekt som länsstyrelsen drev  där de valde mellan sex olika Natura2000 områden längs Skånes kust. Tyvärr blev inte Tosteberga valt. Nu söker  kustrådet nya intressenter som vill satsa.

Nogersund/Hanö och projekt Hanö Torskrev: Vi hälsar föreningen välkommen som vårt första men inte sista kustråd i Blekinge. Initiativtagare till föreningen är entreprenörerna Hampus Södergren  samt Hannes Kindeberg. De vill bygga artificiella torskrev utanför Hanö. Reven är av betong och består av donerat material från företaget Starka betong i Kristianstad. Förhoppningen är att torskreven ska gynna torsken och erbjuda dem skydd från rovdjur så som säl och skarv. Responsen har varit överväldigande och positiv och Sparbanken i Sölvesborg har gått in som huvudsponsor men det finns plats för fler. Du kan vara med om att spnsra ett helt eller delar av ett rev. Samtidigt som de jobbar med projektet bedriver de också föreläsningar och aktivitetsdagar för skolor om vikten av att värna våra vattenmiljöer och skapa intresse för Östersjön.
Läs mer på deras hemsida: http://hanotorskrev.se/om-projektet.html

Tack till er som stöttar oss på olika sätt, med tid pengar eller hurrarop! 
Vi vill passa på att tacka Sparbankstiftelsen 1826, Absolut, Lions och Rotary för ni väljer att stötta oss. Det betyder väldigt mycket och möjliggör att vi kan fortsätta vårt arbete att sprida medvetenhet och hålla frågorna om en frisk Hanöbukt levande. 

Vi ses i höst!
Bästa hälsningar styrelsen för FFoK i Samverkan för Hanöbukten