Vi hade ju dessutom tur med vädret!

Promenaden mot Oderbäcken går genom vackra strövområdet Tjörnedala.

Sommarlovet har börjat och semestern är precis är runt hörnet

15 juni blev en fantastisk dag med strålande solsken och glittrande vatten. Den korta vandringen från parkeringen till Oderbäckens mynning kantades av doftande vresrosor och näktergalens sång. Allt andades sommarlov och avslutning. Vi i SfH hade bjudit in till ett möte för att berätta vad som pågår vid detta lilla men fantastiskt  vackra vattendrag som ligger mellan Baskemölla och Vik. Vi bjöd in kustråden från byarna i Simrishamn, Jeanette Ovesson, ordförande i kommunstyrelsen i Simrishamn. Ordförande för Österlens vattenråd, Hans-Olof Höglund, samt Anders Rosell från Skånska landskap  var också på plats. Krister Asplund från Sparbanksstiftelsen 1826 som varit med och stöttat SfH var också med. Vi i SfH kommer att använda lärdomarna från Oderbäcken när vi fortsätter på andra platser. Vi ser att så mycket positivt kommer ut av när alla drar åt samma håll. Närmast i tur är Skräbeån i norra Hanöbukten.

Gänget vid Oderbäckens mynning

Samling vid mynningen av Oderbäcken, alla får höra om de förslag på åtgärder som vandringarna längs bäcken gett upphov till.

Brusa högre lilla bäck

Bäcken är viktig för många, för de boende i Baskemölla, tillresta vandrare och inte minst för allt djur- naturliv. Många är de som på sin vandring genom Tjörnedala strövområde har gått över den lilla bron, stannat till, och spanat efter öringen. Nu på sommaren är chanserna små att se någon, rätta tiden är mellan oktober och januari. Det är då som öringen letar sig upp för att hitta lekplatser. De som vet, berättar att här gick 400 öringar om året upp i bäcken förr i tiden. Nu kanske 40 klarar resan upp i bäcken för att leka. Vattenståndet i bäcken har successivt minskat över åren och idag kan själva mynningen bestå av flera meter klappersten som vattnet bara silar sig igenom. Tänk om man kunde hjälpa öringen ta sig upp i bäcken.

Två bilder som visuellt tydligt visar hur mycket mer vatten det fanns i landskapen innan utdikningarna på 1800-tal och tidigt 1900-tal.


Bilderna har tagits fram av Jora Ligtenberg i Simrishamns kommun.

Vandringar längs ån som blir underlag för åtgärder

Vi i SfH började, tillsammans med framför allt Ola Truedsson, att fundera på vad vi kunde göra för Oderbäcken. Vi ville göra något riktigt bra. En lista över möjliga insatser utvecklades och sen diskuterades vilka personer, aktörer och  kompetenser som kan och behöver vara med.  Viktigt är att ha med både miljö- och vattenkompetens samt berörda markägare. Nu är många engagerade och förutom Baskemölla kustråd, Ola Truedsson, också Viks kustråd, Anders Lönneborg, Anders Rosell från Skånska Landskap, åtgärdssamordnarna Jonas Dahl från Simrishamn kommun och Therese Parodi (Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån samt Österlens vattenråd), Hans Olof Höglund från Österlens vattenråd, Dennis Hällje, som är fiskare och markägare vid bäcken, samt  flera andra kunniga och intresserade grannar, för att nämna några.

Vi har haft flera träffar vid ån och bara i år har vi tillsammans genomfört två vandringar utmed bäcken, en från mynningen och upp till väg 9. Den andra vandringen startade vid bäckens källa, som är en torrlagd mosse uppe vid Örnaberga på Rosdala gårds ägor.  Syftet med dessa vandringar har varit att få en bild av bäcken, vilka förbättringar och insatser i och vid bäcken som är möjliga.

Vi har nu delat upp bäcken i tre delar, först mynningen och upp till ÖSKG. Den delen vill hembygdsföreningen i Baskemölla jobba med. Den andra delen handlar om det som ligger på Skånska landskaps mark, de har planer på att skapa ett trevligt stopp vid gamla dammarna, samt kanske även återställa vattenspeglarna vilket skulle gynna djurlivet. Den tredje delen handlar om bäckens ursprung uppe vid den torrlagda mossen och förloppet genom landskapet där. Här behövs limnologiska kunskaper från åtgärdssamordnarna och vattenrådet, dessutom kan fler markägare behöva bli engagerade.

Kaffepaus och mingel sitter alltid bra.

Nya medlemmar i styrelsen:

Som avslutning vill vi passa på och hälsa Britt-Marie och Agne välkomna till styrelsen i SfH. De valdes bägge in vid årsmötet i Mars i år. Det är vi jätteglada över, de för med sig viktig kompetens och erfarenheter från både yrkesliv och miljöprojekten Arkeltorpsviken och Rädda Immeln. Läs mer om dem här: www.samverkanhanobukten.org/teamet

PS. I kommande nyhetsbrev blir det längre intervjuer med alla i styrelsen så att ni kan lära känna oss lite bättre. DS