SfH önskar er alla en God Jul och ett Gott nytt 2021!

 Vi i SfH vill skicka en hälsning till er alla med tillönskan om att ni och era familjer får en välbehövlig och skön vila med återhämtning efter ett mycket annorlunda år. Trots pandemin har vi arbetat på och varit aktiva. Då vi inte kunnat ha större möten har vi passat på att åka runt till flera av er och träffats utomhus. Promenader med medhavd matsäck eller fika på altan har fungerat över förväntan. Vi har också träffat myndigheter av olika slag via telefon- och digitala möten. En översikt över vad vi gjort 2020 kommer i början på nästa år. Nu vill vi ta tillfället i akt och lyfta ett av våra kustråd, Baskemölla. Deras arbete med ”sitt eget” vattendrag, Oderbäcken, leder förhoppningsvis fram till åtgärder som är bra både för bäcken och Hanöbukten. Havsöringarna gläder sig redan. Vi vill sprida det de gör vidare som inspiration. En av grundtankarna med SfH är ju just att sprida goda exempel och ge draghjälp åt varandra.

Havsöring

En av hösten och tidiga vinterns naturbegivenheter är när havsöringen vandrar upp i vattendragen för att leka. Det pågår mellan oktober fram till januari/februari. Har man tur kan man få se när det händer, lite som en tidig julklapp. Bilden är från oktober 2016 och Segesholmsån, en annan av Österlens vackra åar. Läs mer om öringen här: www.havochvatten.se/arter-och-livsmiljoer/arter-och naturtyper

Här en havsöring som försöker ta sig upp i Oderbäcken. Bilden är från den 3:e december i år, fotografen Per-Håkan Westin säger: De hade bara hunnit ca 10 m in från havet. Det verkar vara för lite vatten och den som försökte komma vidare gav upp och sprattlade tillbaka i havet igen.

Baskemölla kustråd och Oderbäcken

Hembygdsföreningen i Baskemölla är ett av våra femton kustråd. De vill värna om ”sitt eget” vattendrag, Oderbäcken. Som Ola Truedsson sa: – Hembygden är ju inte bara husen och byn, naturen och dess vattendrag hör ju också till.

Deras engagemang har lett till att Österlens vattenråd, som fått extrapengar i år, kunde mäta kväve och fosfor i bäcken. Så långt som man sett hittills har värdena varit ganska jämna och förväntade förutom en period med ökning. Dock var ökningen inte dramatisk och det är inte säkert att man kan finna någon orsak. Läs mer om Oderbäcken här: www.osterlensvattenrad.se

I oktober var det vandring med håvfiske längs med bäcken tillsammans med Österlens sköna vattendrag. Då anslöt ett trettiotal bybor och det berättades om mätningen och om hur viktigt sötvattnet är för oss alla, djur som människor. Se här: www.samverkanhanobukten.org/lokal-samverkan-visar-vagen-framat/

Allt detta gav mersmak och tanken på att göra mera gjorde att det blev en ny vandring den andra december Denna gång bar det av uppströms. Vi fyra som träffas denna råkalla decemberdag var Ola Truedsson från Baskemölla, Hans-Olof Höglund, ordförande i Österlens vattenråd, samt Thomas Johnsson och Annelie Worgard från SfH.  Tanken var att Baskemölla kustråd tillsammans med vattenrådet och annat kunnigt folk skall bestämma vad för åtgärder som kan göras. Vi i SfH stöttar och hjälper där vi kan och hejar på med våra tankar och idéer.

Uppströms vandring gav många idéer

Väster om Tjörnedalavägen finns ett par bortglömda dammar som bäcken rinner förbi. En gång kunde man fiska där men nu känns området bortglömt och övergivet. Samtidigt är det vackert och lite trolskt, det är lätt att låta fantasin få fart. Kan man göra det här området mer tillgängligt och attraktivt, kanske ett promenadstråk? Skulle grodor kunna trivas här, vattensalamandrar? Kan de samtidigt fungera som gödningsfällor, dvs fånga upp kväve och fosfor som annars når Hanöbukten? Vandringen går vidare, över väg 9 som är nästintill tom denna dag, sommarturisterna och sommaren är långt borta. På andra sidan väg 9 börjar bäcken slingra sig vackert, det känns både vilt och ursprungligt. Nedfallna träd ligger över bäcken, ormbunkar växer överallt, på ett ställe bryter bäcken igenom en gammal mur. Lite längre fram är det rejält sankt och vi vänder. Medan vi går fortsätter vi prata om vad som kan göras. Det vore ju bra att veta vad för djurliv som finns i och kring bäcken, då dyker tanken på BioBlitz och elfiske upp. Vi i SfH tänker också på dykarna Patrik och Henrik med sina undervattensfilmer och QR-koder.
Man vet att laxöringen går upp i bäcken. Finns det bra lekplatser eller kanske oöverstigliga hinder? Kan man skapa en vandringsslinga längs bäcken, med skyltar som berättar om djurlivet. Finns det samarbetspartners i närområdet som kan ha intresse av att man till viss del rustar upp området?
Ja så här gick samtalet under vandringen. Vi var alla glada och lite upprymda när vi skildes åt. Det nya året, 2021, ligger alldeles runt hörnet, allt känns möjligt.

Bilder från den 2: a december

Bild och text Annelie Worgard (Förutom kartan och havsöringen i Oderbäcken. Havsöringen i Oderbäcken har Per-Åke Westin tagit)