• Vy över Djupadals golfbana
    Foto: Thomas Johnsson

Österlens Golfklubb  värnar både näringsliv, medlemmar och miljö

Text: Annelie Worgard Foto: Thomas Johnsson, Bilden på infotavlorna från ÖSGK:S hemsida

Det är inte den bästa av årstider för Österlen, sen november och vinden är snål men det regnar i alla fall inte. När jag parkerar bilen vi Djupadals parkering ser jag trots väder att det redan finns golfare ute på banan. De verkar göra skäl för devisen, det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder. Jag skyndar mig in klubbhuset för att komma undan snålblåsten. Idag skall jag skall intervjua Mikael Törnberg, klubbens nye chef. Anledningen är att jag är intresserad av deras miljöarbete plus att Österlens Golfklubb är med i vår företagspool, de är ett av nästan 40 företag som stöttar oss i SfH.

Engagemang som bär frukt, näringslivsambassadör 2020, miljöpris 2017

Något som kännetecknar golfklubbar är att de oftast ligger väldigt vackert och serverar god mat i restaurangen. Österlens golfklubb är inget undantag. De har två vackra 18-håls banor, en med utsikt över Hanöbukten, lilla Vik. Den andra ligger högre upp på land bland böljande kullar, omgärdad av skog, Djupadal. Klubben är livaktig och arbetar med många olika projekt för att stärka engagemanget och trivseln hos sina medlemmar. Som kvitto på sitt arbete blev man 2020 års näringslivsambassadör i kommunen. Utmärkelsen ges till ett företag eller en organisation som gör betydande insatser för näringslivet i Simrishamns kommun. År 2017 fick de också kommunens miljöpris. Bägge dessa utmärkelser visar att Österlens golfklubb är en aktiv och engagerad klubb.

Österlens Golfklubb

Foto: Thomas Johnsson

Det skall vara en upplevelse att komma hit

Mikael växte upp på Listerlandet och hans närmaste bakgrund är från Sölvesborgs golfklubb där han arbetade som marknadschef i sex år. Under den tiden blev Sölvesborg GK utsedd till Årets Golfklubb 2018. En utbildning till klubb-chef ledde vidare till arbetet på Österlens Golfklubb. Här har han nu sedan juni hand om 2000 medlemmar, två klubbhus och restauranger, två banor med alla sina maskiner samt alla greenfee gäster. Det syns att han trivs när han berättar om sitt arbete.

Mikael Törnberg, Österlens GK:s nye klubbchef

Mikael Törnberg, Österlens GK:s nye klubbchef                                                          Foto: Thomas Johnsson

– Det skall vara en upplevelse att komma hit, det gäller att vårda upplevelserna, att vara i symbios med naturen. Allt skall vara en helhetsupplevelse. Både för medlemmar, personal och gäster.
Mikael berättar om sitt engagemang för friskvård och säger att golfbanan är en mötesplats inte bara för golfare utan även för näringsliv och de som bor lokalt runt banorna. Du behöver inte vara ung när du börjar med golf, den äldste i klubben som fått ett s.k. grönt kort nyligen var 74 år. Han lyser upp när han berättar om initiativet att låta får beta i en hage mitt på Viks golfbana. Folk reagerar och tycker det är fint. Sen pekar han ut mot markerna bakom där vi sitter och säger, där är en gammal fruktodling, den drömmer vi om att hägna in och sen låta får beta där. Det kommer skapa atmosfär, säger han och ler. Det är viktigt att skapa en relation med både medlemmar och besökare, det skapar
engagemang och motivation. Jag vill att vi skall fungera i symbios med naturen, att komma hit skall vara en helhetsupplevelse. Naturen och omsorgen om miljön är både självklar och viktig. Jag vill att medarbetarna och medlemmarna skall vara stolta över vårt miljöengagemang. Det finns fördomar mot golf, att de bidrar till övergödningen, men det stämmer inte längre. Det var länge sedan det var så.

Golfbanors påverkan på miljön

Golfbanor tillsammans med skidpistar tar upp nästan 38.000 hektar (Källa: SCB). Det motsvarar nästan 1% av den totala åkerarealen. Det är en så pass stor yta att det har betydelse för flora och fauna i vårt land. Golfklubbar som tar ett aktivt ansvar och arbetar för en hållbar användning miljömässigt sätt bidrar till ökad biologisk mångfald, framförallt i tätorter. De bidrar till de öppna landskapen och kan hjälpa med att rena tätorters rest- och spillvatten. Ett gott samarbete med myndigheter och kommuner är också viktigt. En rapport från Handels Utredningsinstitut visar att mellan 50–70% av marken en golfbana tar upp består av naturmark som inte används för själva spelet. Genom att medvetet arbeta med sina kommuner och regioner kan golfbanor hjälpa till att utveckla landskapet miljömässigt. Golfen själv har tagit fram en miljöcertifiering som kallas GEO, Golf Environment Organisation. Det är en internationell certifiering där man går igenom alla aspekter på anläggningen vad gäller miljö – vatten, natur, kultur, leverantörsförhållanden, samverkan med närsamhället, och inte minst användningen av pesticider. GEO samlar golfens största aktörer från myndigheter, miljöorganisationer och forskare över hela världen. Tillsammans skapar man reglerna för att erhålla det åtråvärda certifikatet.

Geo-certifierad klubb som bedriver ett strukturerat och uthålligt miljöarbete

År 2017 blev klubben Österlens Golfklubb GEO-certifierad. De blev den 4:e banan i Skåne och den 16:e i hela landet. – Vi har påbörjat en re-certifiering säger Mikael. Att klubben är så miljömedveten beror mycket på den kunniga och aktiva miljökommittén. Vi har många sakkunniga konstaterar Mikael. Inför den första certifieringen inventerade man djur och växtliv i och runt banorna, det resulterade bland annat i informationsskyltar runt om banorna. Skyltarna berättar om det växt och djurliv som delar utrymme med golfarna. Här finns kaniner, glador, tornfalkar såväl som sällsynta växter. När inventeringen gjordes hördes grodor från dammarna vid Djupadal. Kommittén jobbar handgripligt med hållbarhet och biologisk mångfald. Det sätts upp insektshotell och fågelholkar, det vackra men invasiva har-riset rensas regelbundet ut. Läs mer här: www.osterlensgk.com/natur-och-miljo (Passa på att ladda ner PDF:erna, de visar det fantastiska djurlivet runtikring banorna)

Många gäster i år

I år har man haft många fler gäster än andra år, det är en del av corona effekten där utomhusaktiviteter har dragit extra. Man är Simrishamns näst största arbetsgivare, 45 namn finns på lönelistan, en del av dessa arbetar deltid eller per säsong. Att man är så stor skapar synergieffekter och det stärker Österlen som varumärke. Det märks att detta är ett aktivt ställe, flera gånger under intervjun behövs Mikael för att svara på frågor. Folk som går förbi oss hejar och vinkar. Några dagar efter intervjun kommer en fråga från en klubbmedlem till SfH, det handlade om tolkning av provsvar taget från botten på dammarna. Man har lagt märke till att bottenvegetationen minskar och nu vill klubben försäkra sig om att inget farligt fanns i proverna. Det gjorde det inte och nu går man vidare med kommunekologen. Lite roligt är det att få sådana frågor och kunna vidareförmedla dem till kunnigt folk. På hemsidan kan man läsa om ett äventyr i somras, då hade en tornfalksunge ramlat i fårens balja, men med rådigt ingripande från personal så kunde den räddas.

Läs och se filmen: www.osterlensgk.com/natur-och-miljo

Info-skylten över Djupadal                                                                                                                                                                                                                Foto: Thomas Johnsson

Click here to add your own text