Michael Lindelmann.

Nymölla gör biogas av spillvattnet

Biogassatsningen i Stora Ensos pappersbruk i Nymölla är ett skolexempel på cirkulär ekonomi.
I stället för att pumpa ut spillvattnet i Hanöbukten ska det i stället ledas in i en rötningskammare och bli metangas. En gas som när den förädlas kan användas som fordonsgas.

– Logistiken kan knappast bli bättre. Här behövs inga långa lastbilstransporter med avfall utan biogasanläggningen ligger här i anslutning till bruket. Dessutom är materialet redan så finfördelat att processen blir snabb i jämförelse med när man rötar exempelvis slaktavfall, säger fabrikschefen Michael Lindemann.
Anläggningen ska enligt planerna tas i drift om ett och ett halvt år, alltså 2020.

Drivs av Gasum
Den byggs och drivs av Gasum, som planerar att producera flytande biogas (LBG). Den förväntade produktionen för anläggningen är 80-100 gigawattimmar per år.
Gasums investering i projektet ligger runt 27 miljoner euro och för Stora Enso runt 5 miljoner euro. Gasum har fått ett investeringsbidrag på 121,5 miljoner kronor (12,7 miljoner euro) av Naturvårdsverket under programmet Klimatklivet.

En terrawatt
Enligt en forskningsrapport, som kom 2016, från Linköpings universitet finns det så mycket som en terrawattimme biogas att utvinna ur de svenska pappers- och massabrukens spillvatten.