• Sven Erik Borglund ägnar all sin tid åt bostadsområdet Tvärpilen i Kivik.

Sven Erik först i företagspoolen

Sven Erik Borglund blev först ut med att gå med i den företagspool som Samverkan för Hanöbukten håller på att bygga. Poolen blir ytterligare en pusselbit i den samverkansplattform där goda krafter i Hanöbuktsregionen länkas samman för att skapa ett renare hav och välmående kustsamhällen. 

I dagsläget är Sven Erik Borglund känd för att driva projektet Tvärpilen, som är ett bostadsområde i Kivik. Men han är inte byggnadsingenjör eller arkitekt, som man skulle kunna tro, utan ekonom.
– Jag arbetade under många år som konsult åt större företag och koncerner. Jag hade ofta rollen som rådgivare åt företagsledningen och VD. Mitt bidrag handlade om utveckling av företagsverksamheter och dess ledare, säger Sven Erik Borglund.
Men det har han slutat med eftersom Tvärpilen idag tar all hans tid.
– Jag får förfrågningar om konsultuppdrag, men tackar nej. Jag hinner inte. Min inledande tanke var att jag främst skulle ägna mig åt att etablera konceptet Tvärpilen. Men ett utvecklingsprojekt som detta innebär så mycket mer, också att ge stöd vid försäljningen av de enskilda bostäderna, säger Sven Erik Borglund.

Svårfångat
Han menar att de som väljer att köpa en bostad på Tvärpilen köper ett läge, det havsnära boendet. Men de köper också något mera svårfångat, det som kommer ur så olika saker som platsens unika 6500 åriga historia, men också om ett ansvarstagande i hållbarhetens namn.
– Att sälja ett sådant boende är ingen enkel uppgift. Jag försöker ge vår utmärkta mäklare stöd i kommunikationen med presumtiva kunder, säger Sven Erik Borglund.
Sven Erik Borglunds tanke med projektet är inte att maximera vinsten utan att göra skillnad, att sätta ett avtryck som andra byggprojekt kan ta efter.
– Min förhoppning är att personer verksamma i olika roller inom byggsektorn kan hämta inspiration ur Tvärpilen. Att göra det vi gör fast än mycket bättre. Och att det skall göras nu. Vi har inte så mycket tid kvar för tvekan, säger Sven Erik Borglund.

Inte avancerad 
När det gäller miljötekniken som används i Tvärpilen menar han att den inte alls är särskilt ny eller avancerad.
– Jag vill påstå att de som är aktörer på denna marknad inte ställer rätt krav. Företag, kommuner, myndigheter och andra som bestämmer villkoren och sköter upphandlingen i samband med ett bygge, efterfrågar inte den miljöteknik som är tillgänglig eftersom de inte har kunskapen. Därför måste de företag som har kunskapen, vilket ofta är tillverkarna, utbilda sin marknad, säger Sven Erik Borglund.

Eget reningsverk
I Tvärpilen renas avloppsvattnet i områdets eget reningsverk. Vattnet används sedan som spolvatten i toaletter samt för bevattning. Det sänker vattenförbrukningen med 30 procent. Reningsverket tar bort läkemedelsrester, hormoner, mikroplaster och silverjoner samt kväve och fosfor, vilket ger de renaste avloppsutsläppen i Östersjön.
Områdets uppvärmningssystem nyttjar det flödande grundvattnets konstanta temperatur på cirka 7 grader. Via värmeväxlare och värmepump omvandlar man den energin till värme för samtliga bostäder i området och drar därmed ned värmekostnaderna.
En betydande del av hushållselen till Tvärpilen kommer från områdets solanläggning som beräknas ge ungefär 100 000 kilowattimmar per år.
– Med Tvärpilen i Kivik tar vi vara på de unika förutsättningarna som finns här. Allt från Simrishamn kommuns vilja till samverkan och stöd, skickliga hantverkare, naturens egna förutsättningar i form av flödande energirikt vatten, flödande sol, tillgänglig avloppsreningsteknik till medvetna och ansvarskännande kunder. Att få dessa delar att bli ett samverkande helt system ger de eftersträvansvärda effekterna, säger Sven Erik Borglund.

Tvärpilen från ovan. Området börjar ta form och enligt Sven Erik Borglund går försäljningen bra.