Denna den 6 oktober 2022 var en vacker höstkväll vid kanten av Hanöbukten. Det kändes lite pirrigt inför kvällen. Skulle alla komma som sagt att de skulle komma. Skulle tekniken fungera, skulle soppan gillas. Det var över förväntan många som sagt att de ville komma till vårt första stora inomhusmöte med kustråden efter pandemin. De föregående under 2020 och 2021 har varit med enstaka kustråd eller ett par tre kustråd tillsammans, oftast utomhus, med rätt avstånd. Nu fick vi sitta ner tillsamman, inomhus.

Alla ni som kom, TACK! Det blev en fantastiskt inspirerande kväll, packad med information om vad som hänt och vad som händer. Nedan ett axplock ur kvällen. Och soppan var varm och god och tekniken fungerade alldeles utmärkt.

OBS: Ni som vill hänga med och lära om Marina Kolonilotter, det startar en ny kurs 2023. Delvis digital.

Informationsmöte i Kivik den 9 november 17.30-19.00, anmäl er till kustrådet i Kivik Anders Andersson anders.ep.andersson@gmail.com

Vyer från stranden bakom  Strandvillan, Åhus skymtar i bild två

Thomas hälsade alla välkomna. Berättade om hur glada vi var att se så många samt att  agendan var späckad och bjöd sen alla att ta för sig av soppa och bröd och sätta sig till bords

Mats berättar om deras engagemang för Hanöbukten Mats Svensson

Att Mats brinner för Hanöbukten och det kustnära ålafisket går inte att ta fel på. Han och hans bror har ett djupt engagemang för kusten och en lång historia av att värna kulturen med ålabodar och det småskaliga ålafisket. Via Ålakademin bedriver Mats och flera med honom ett outtröttligt arbete att sätta både Östersjön, Hanöbukten och ålen i fokus. Att värna ålafisket är faktiskt att värna ålen och dess överlevnad säger Mats.

Thomas hälsar välkomna, Mats Svensson berättar om Strandvillan och deras engagemang och underst gör sig sig ordförande Dafvid beredd att berätta om åen som varit och Hanöbuktsveckan

Återblick 2021 och Hanöbuktsveckan Dafvid Hermansson

Dafvid berättade om allt vi gjorde under 2020 och 2021 och pandemin till trots så är vi lite stolta när vi ser tillbaka, läs mer här:

www.samverkanhanobukten.org/sfh-onskar-er-alla-en-god-jul-och-ett-gott-nytt-2021

www.samverkanhanobukten.org/sfh-onskar-er-alla-en-god-jul-och-ett-gott-nytt-2022

I år startade vi Hanöbuktsveckan: Den gick av stapeln under Kristi Himmelfärdsveckan,21–28 Maj, Vi ville visa allt bra som så görs, visa allt engagemang som finns även om det inte når rubrikplats i tidningarna. Vi bjöd in alla aktörer i Hanöbukten att visa upp sig och visa och berätta vad de gör. Över 30 olika aktörer hade över 25 olika event under denna vecka.

Det var allt från föredrag till åvandringar, elfiske, håvning, skräpdyk och skräpplockning. Trots kallt och blåsigt väder slöt många deltagare upp. Fantastiskt!

Alla som var med sa att de vill se en repris och just nu sonderar vi i styrelsen möjligheten till att göra det igen.

Välkommen våra nya kustråd

Under året har vi fått vårt första kustråd i Blekinge, närmare bestämt i Hanö/Nogersund

det är föreningen Hanö Torskrev. För kvällen var Hampus Södergren med.

Nymölla kustråd är halvnya, de presenterades av Charlotte Svensson. Just

nu finns ingen förening för kustråden att verka i  men självklart finns intresse och engagemang för Skräbeån i byn. Jag är ju uppvuxen bredvid ån sa Charlotte, klart

att man bryr sig.

Välkomna bägge två!

Inspirerande insatser som pågår i våra Kustråd

Hampus berättar om Hanö Torskrev och Jan berättar om de marina odlingarna i Kivik. Kivik bjöd på en del av

godsakerna de odlat fram. Dennis berättade om Baskemöllas arbete med Oderbäcken.

Hanö torskrev   

Hampus Söderberg berättade om torskrevsprojektet vid Hanö.

Projektet går ut på att Hanö Torskrevs förening ska placera ut torskrev gjorda av spillprodukter från betongindustrin. Tanken är att torsk och andra fiskar ska gynnas av dessa rev och finna skydd och på så sätt kunna växa sig stora och nå könsmognad för att kunna reproducera sig vilket i sin tur ska kunna hjälpa bestånden att återhämta sig. Projektet följs och får hjälp av forskare från Lunds universitet och Marint Centrum i Simrishamn. Prover tas innan reven sätts ut, sedan skall man kontinuerligt följa projektet för att utvärdera de resultat man får fram.

Så fort det blir klart väder är det dags att sänka ned de första reven.

Följ dem här: hanotorskrev.se/

Vi har skrivit en artikel: www.samverkanhanobukten.org/torskrev

Kivik  marina odling, Kivik Tång  

Jan Nilsson, kustråd på Kivik, berättade om projektet Kivik Tång som fått många i Kivik

att delta i de anordnade kurserna och provat på att laga mat från havet. Det är en sann

framgångssaga och ligger helt rätt i tiden. Marint Centrum hjälper även här till med kunskap och nätverkande och det har varit besök både på västkusten och i Danmark.

Följ dem här: byalagetpakivik.se/havskolonilott

Läs vår artikel här: www.samverkanhanobukten.org/marint-centrum-i-simrishamn-hjalper-kustraden-i-kivik-med-marina-kolonilotter

Ni som vill hänga med och lära om Marina Kolonilotter, det startar en ny kurs 2023. Delvis digital.

Informationsmöte i Kivik den 9 november 17.30-19.00, anmäl till kustrådet i Kivik Anders Andersson anders.ep.andersson@gmail.com

Oderbäcken vid Baskemölla 

Dennis Hällje berättade om kustrådet/hembygdsföreningens fantastiska arbete med Oderbäcken. Han berättade att förra året sågs flera öringar ta sig upp i bäcken än på många år och i år ser man smolt simma runt lite överallt i den nedre delen.

Längs nedre delen har promenadvägar varsamt rensats fram så att man idag kan vandra längs med ån. Lekgrus har införskaffats och lagts ut på lämpliga ställen för att öringen skall trivas. Allt detta har hjorts med ideella krafter.

Läs mer här: www.meraosterlen.se/simrishamn/lyckad-sanering-av-back-lockar-laxoringar-ater-d5f4dccc

www.samverkanhanobukten.org/lokal-samverkan-visar-vagen-framat

Mingelbilder

Tosteberga gäddfabrik & Våtmark    

Annelie Worgard berättade att våtmarken/gäddfabriken är ett projekt som tar tid.

Alla som varit och tittat, kommunens biologer likväl som länsstyrelsen är eniga om att detta är en väldigt bra plats för att anlägga en kustnära våtmark. Det som gör att det tar tid är att den ligger i ett känsligt område, ett Natura2000 område, det kräver alltid speciell hänsyn. Sen kommer man behöva gräva och frakta bort jordmassor och det kostar pengar. Projektet var med i en utvärdering länsstyrelsen gjorde men föll bort pga. av kostnader för jordbortforsling och andra lokaler valdes istället. Men Tosteberga ger inte upp, bara avvaktar bättre tider. Ett annat projekt är att kustbyarna och hamnföreningarna i Tosteberga och Landön, tillsammans med Trolle Ljungby Gods och Skräbeåns Fiskevårdsförening har skrivit till Länsstyrelsen om att man önskar samråd för att komma fram till en ny förvaltningsplan för skarv.

Brunifieringsprojekt i samverkan  med Ryssbygymnasiet      

Michael Grennard och Agne Andersson arbetar  tillsammans med Ryssby Naturbruksgymnasium för att undersöka om dammars utformning och munkars placering kan göra så att det bruna vattnet. Normalt är att bottenvatten, som är klart brunare än ytvattnet, ständigt  rinner ut från dammen. Genom att mäta höjden på regleringen (munken) kan man sen tillverka ett rör som monteras så att ytvattnet rinner ut från dammen. Lärare och elever har tagit prover på det brunifierade vattnet och kommer att ta prover när installationen är gjord. Kan man bevisa att vattnet blir klarare, kan man erbjuda dammägare och skogsägare denna installation. Här kommer finnas utrymme att sponsra med pengar till material och arbete.

Patrik berättar om filmen och Henrik berättar om ålgräsplanteringar

Leaderprojektet Älskade Hanöbukten     

Patrik Svensson berättade om sitt Leaderprojekt, där slutresultatet blev en film som visar allt det vackra vi alla värnar och bryr oss om. Filmen finns på tre språk. Se  filmen med svensk berättarrösthär:

Ålgräsplantering    

Henrik Persson berättade om hans och Patriks arbete med att plantera ut ålgräs i Hanöbukten, främst utanför Åhus. WWF-projektet ”Återskapa Östersjöns livskraft” gav bidrag till Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. En av åtgärderna som vidtogs var just plantering av ålgräs. Även om det här inte är ett lätt arbete och även om inte alla planteringar tar sig är det ett viktigt arbete,

www.mynewsdesk.com/se/kristianstads_kommun/pressreleases/hanoebukten-ska-faa-fler-aalgraesaengar-3118580

Lås vår artikel om Henrik o Patrik: www.samverkanhanobukten.org/deras-filmer-visar-oss-varfor-vi-ska-varna-hanobuktens-grunda-bottnar

Christoffer och Agne berättar om vad man kan göra och våra framtidstankar

Vad vi kan göra mer och vilka samarbeten och finansieringsmöjligheter finns?      Christoffer Bonthron projektledare för Tullstorpsåprojektet berättade om metoden de använt för att genomföra allt som de gjort längs Tullstorpsån. Det började med en utvärdering av hela vattendraget och vilka åtgärder som var möjliga, sen gjordes en kostnadsuppskattning och en plan. Starten var 2009 och nu 13 år senare har alla åtgärder utförts. Agne Andersson berättade om att mycket kan göras när man går samman och samverkar. Det finns olika bidrag som kan sökas beroende på om man är markägare, förening eller kommun. Det viktiga att komma ihåg är att ju mer vi samverkar desto mer bra åtgärder kan ske. Han ville också uppmuntra till vardagliga saker som att rapportera in om man ser saker som ser ”fel” ut till sin kommun.

Läs om Tullstorpsåprojektet här: www.samverkanhanobukten.org/tullstorpsan

Läs om allt som gjorts uppströms och som hjälper Hanöbukten: www.samverkanhanobukten.org/de-raddar-immeln-och-hjalper-hanobukten www.samverkanhanobukten.org/viken-i-arkelstorp-som-blev-en-snackis-och-lag-pa-allas-koksbord

Race for the Baltics presentation                                                               Rosemari Herrero

Rosemari Herrero från Race for the Baltics presenterade vad de gör. Fokus är att på olika sätt minska övergödningen i Östersjön. Hon berättade  om projektet de startat tillsammans  med SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet och Life IP Rich Waters, där de undersöker vikar i Blekinge för att se hur mycket intern belastning av fosfor det finns och sen analyserar vad som kan göras åt det.

Läs mer om Race for the Baltic här: www.raceforthebaltic.com/

Projekten finns här: www.raceforthebaltic.com/ourprojects

Ett grepp om hela Hanöbukten

Christoffer berättade om tankarna bakom vårt nya projekt som än så länge befinner sig i en början. Det bygger på erfarenheter både Christoffer och Agne har haft i sina respektive områden och som vi andra i föreningen lärt när vi jobbat med andra vattenkunniga.  Just nu träffar vi personer i vattenråd och kommuner för att förankra våra tankar och ber dem ge sina synpunkter. I korthet vill vi hjälpa och bistå vattenråden och kustråden att nå sina mål snabbare. I takt med att de når sina mål kommer både Hanöbukten och dess tillflöden kommer att må bättre. Vi hjälper genom att tillsätta stödresurser i form av vad vi kallar en åtgärdskalkylator. En åtgärdskalkylator har kunnighet i vattenfrågor och vattenvårdsåtgärder.

Denna resurs kan ta sig an utvalda arbetsuppgifter och på så sätt avlasta åtgärdssamordnarna/vattenråden. Ni kommer höra mer om detta framöver.