Miljön i Hanöbukten 2015-2017

Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:10

Förord
Både yrkesfiskare och en intresserad allmänhet har under flera år bekymrat rapporterat om problem de observerat i Hanöbukten. Det har rört sig om så pass allvarliga saker som exempelvis sårskadad fisk, sjunkande fiskbestånd och syrebrist i bottenvattnet.

Dessa observationer togs på största allvar och ledde till flera utredningar. Redan 2013 publicerade Havs- och vattenmyndigheten en undersökning av miljön i Hanöbukten, dock utan att kunna peka ut några avgörande orsaker till de problem som rapporterats. Som en följd av de tidigare utredningarna gav regeringen, 2014, Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att utföra en treårig undersökning av eventuella samband mellan miljögifter, fiskhälsa och fiskbestånd i Hanöbukten. Den rapport ni just nu läser har utrett just dessa samband.

Komplicerade miljöproblem
Expertisen inom respektive kunskapsområde har anlitats för att grundligt undersöka de observerade problemen. Dessa experter har undersökt fiskbestånden genom provfisken såväl som genom kemiska och fysiska analyser av fiskar från Hanöbukten. Läsaren torde främst slås av två saker: hur oerhört komplicerade miljöproblem kan vara när man inte hittar en enda uppenbar orsak till dem, och att Hanöbukten definitivt inte är en isolerad del av vår miljö, utan en del av ett större komplex. Den lösning på problemen som alla drömmer om, nämligen att man kunnat hitta en tydlig källa till det onda ochsedan kunnat lösa saken genom att ”stänga av kranen” föreligger dessvärreinte. Tvärtom visar undersökningarna istället att Hanöbukten ur de flesta aspekter skiljer sig väldigt lite från resten av Östersjön. Möjligen är det så att problemen observeras i ett tidigare skede i Hanöbukten än i omgivande områden. Lösningen finns måhända inte lokalt, utan vi behöver titta även utanför Hanöbukten för att komma framåt.
Jag önskar alla en intressant stund när ni läser rapporten, den har starkt bidragit till ökad kunskap om Hanöbukten och om Östersjön och är väl värd att ägna en stunds läsning.

Göteborg 2018-02-26 Mikael Krysell

Laddad ned rapporten som pdf:
Havs- och vattenmyndighetens slutrapport på regeringsuppdraget om Hanöbukten: länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster