Jag skall träffa Jeanette Ovesson, kommunalråd i Simrishamn. Jag är nyfiken på både henne som person och på vad Simrishamn gör för sin vattenmiljö. Självklart vill jag höra vad Jeanette vet om oss i Forskare, Företag och Kustråd i Samverkan för Hanöbukten, SfH.

Text och Bild: Annelie Worgard, SfH

Vägen söderut mot Simrishamn är fylld av vårtecken, från tranorna på de jordbruna fälten till den tvärgula ginsten som slår ut längs med vägkanterna. På radion diskuterar varje program corona baklänges och framlänges. Paradoxen är brysk. Naturen som byter årstid, som vore det vilken vår som helst. Nyheterna som signalerar ett helt annat fokus. Skönt, tycker jag, att stänga ute tankarna, att komma in i rådhuset vid Stora torg och mötas av Jeanette Ovessons glada röst som säger -Välkommen. Det följs dock av ett tydligt: -I dag håller vi avstånd. Vi coronavinkar till varandra.

Havsplanen, Marint Centrum och Miljöförbundet

Havsplanen, Marint Centrum och Miljöförbundet

Kommunen har drygt 2 miljoner besökare varje år, den bofasta befolkningen ligger runt 19.000.  Det som drar besökare till Simrishamn, är ju just havet, Hanöbukten.  Jeanette berättar att Simrishamn tagit fram en havsplan som beskriver de miljöutmaningar som finns för Hanöbukten och hur kommunen tar sig an dem.  I kommunen finns den sista fiskerinäringen i Hanöbukten och den vill man givetvis värna om.  Marint Centrum, en aktiv part i miljöarbetet, arbetar bland annat med forskare för att stödja hållbart fiske. Målet är att både fiskar och fiskare skall ha en ljusare framtid.

Andra stora och viktiga miljösatsningar är på reningsverks-sidan, där Simrishamns nya reningsverk är ett flaggskepp. Efter avslutad utvärdering, som pågår för fullt, är tanken att det renade vattnet skall kunna återgå till grundvattnet. Snart öppnar också Kiviks nya reningsverk och därefter kommer St. Olof. För att samla kompetens och erfarenhet har Simrishamn, Tomelilla och Ystads kommuner bildat Ystad-Österlen-regionens miljöförbund. Förbundet arbetar till största delen med myndighetsutövning och har hand om de tunga områdena, som avlopp, jordbruk och livsmedel.

SfH, Kustråden och Företagspoolen

Jeanette fick vetskap om SfH efter en kontakt med Thomas Johnsson, SfH’s koordinator. På min fråga om Jeanette kan tänka sig att besöka ”sina” kustråd blir svaret – Ja självklart, gärna.

Hon ser SfH som en bra möjlighet att skapa kontakter mellan medborgare och myndigheter. – Fantastiskt att ni i kustråden finns. Engagemanget ni har ger möjlighet att på riktigt göra skillnad. Tillsammans kan vi underlätta förändring, minska fördröjningar och byråkrati och verkligen åstadkomma saker. Det skall vara enkelt att göra rätt.

Jeanette berättar att det finns flera företag i kommunen som är duktiga och ligger långt fram vad gäller hållbarhet.  – Det är viktigt med nyfikenhet och öppenhet för de affärsidéer som dyker upp i takt med att hållbarhet kommer allt högre på dagordningen. Frågor som – Vad kan mitt avfall användas till och finns det någon annan som har användning av det är viktiga och spännande.  Både för miljön och för ekonomin. För företag som är nyetablerade på orten är det viktigt med kontaktpunkter och plattformar så man kan hitta en utbytespartner.

62 byar och 2 miljoner besökare

På frågan om det finns områden inom kommunen som skaver lite, tystnar hon en stund och drar på svaret. Det märks att hon är stolt över kommunen på alla sätt och inte vill märka ut något område.

Jag frågar om Simrishamn är en in- eller utflyttningsort:

-Tyvärr är Simrishamn en bygd folk flyttar ut från.

Svårt att tro, speciellt under sommartid då Simrishamn är fyllt med människor, runt 2 miljoner besökare per år, de allra flesta turister. Simrishamns kommun har byggt fler bostäder än någonsin de senaste åren och ingen bostad står tom. De som flyttar in är deltidsboende och är oftast inte skrivna i kommunen. Vi är glada över våra besökare säger Jeanette. Stolta över att folk tycker det är vackert här. Turister ger välkomna och välbehövliga pengar till företagen och näringarna.

Vem är Jeanette Ovesson

Gift med 4 pojkar i åldrarna 10 – 23, bosatt i Skillinge. Lärare sedan 20 år tillbaka. Politik har hon gillat sen hon var liten men det var bara tre år sedan hon smög in på ett möte för Moderaterna. På frågan om någon var intresserad räckte hon upp handen och blev invald. Det hon inte kunde om politik, har hon lärt sig.

Efter det har det fortsatt, hon blev ersättare i socialnämnden, ett av de tunga utskotten.  Den erfarenheten har sedan tagit henne till posten som kommunalråd.

– Jag tycker om att hålla samman hela gruppen med både nämnder och opposition.  jag är nog inte så auktoritär som ledare, säger hon.

När jag frågar vad som ger energi i arbetet som politiker återkommer hon till detta med att lära sig, träffa människor.  Hon har egentligen inga hjärtefrågor, men Skolan är ett ämne hon verkligen kan: – Jag vet vad en bra skola är. Privat hämtar hon energi i utomhusaktiviteter. Löpning och långpromenader längs kusten är favoriter.

Sista frågan till Jeanette: Vad hoppas du för kommunen om du ser framåt fem år i tiden?

-Vi har blivit bättre i att verka för Simrishamn tillsammans. Vi är 62 byar i kommunen och alla som bor här har en stor kärlek till trakten. Vi gläds över och värnar våra vattendrag och Hanöbukten. Det här är vår plats på jorden.

Nä en fråga till får det bli:  Jeanette, vad vill du se från oss i SfH under åren som kommer, hur ser du att vi kan hjälpa kommunen att hjälpa miljön i Hanöbukten  ?

-SfH kan bli ett viktigt nätverk för att samla näringslivet, kommunen och allmänheten till att arbeta tillsammans för Hanöbukten.

www.simrishamn.se

Nu planerar vi för havets framtid

Havsplan och kustzonsanalys