Malmsten

Malmsten AB är ett företag som specialiserat sig på produkter som har anknytning till bad, vatten och simning. Vår målsättning är att verksamheten ska utvecklas med miljömedvetenhet. Därför har vi valt att i görligaste mån förlägga tillverkning i Sverige, vilket innebär kortare transporter och bättre kontroll på tillverkningen. 2018 installerade vi solcellspaneler på kontors-, lager- och produktionsbyggnaderna för att delvis bli självförsörjande av energi.

www.malmsten.com