Den 9 juli 2020 publicerade regeringen följande PDF på sin hemsida.

Du kan ladda ned den här från oss eller gå till www.regeringen.se

Klicka på bilden för att ladda ner rapport

Från regeringens sidor:

”Regeringen har beslutat om en nationell strategi för cirkulär ekonomi som pekar ut

riktningen och ambitionen för en långsiktig och hållbar omställning av samhället.

Detta är en viktig del för att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland.”


”Kärnan i strategin är en vision: ”Ett samhälle där resurser används effektivt i

giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material”. Det nationella arbetet

för en cirkulär ekonomi kommer att fokusera på hållbar produktion och produktdesign;

hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter och tjänster;

giftfria och cirkulära kretslopp samt den cirkulära ekonomin som drivkraft för näringsliv

och andra aktörer genom åtgärder som främjar innovation och cirkulära affärsmodeller.”