Lions Club International är den största aktören för ideell hjälpverksamhet i världen.
Vi bidrar till en hållbar framtida utveckling bl.a. genom vårt agerande i projekt, aktiviteter, resande, materialval och genom att minska vår egen miljöbelastning. Vi bedriver ett aktivt miljöarbete i samverkan med medlemmar och andra intressenter.

”We Serve”

www.lionssimrishamn.se