Större än sina delar

Samverkan för Hanöbukten är en paraplyorganisation som förvaltas av WMU, World Maritime University, som ligger i Malmö.
Samverkan för Hanöbukten har som mål att skydda, förbättra och återställa vårt ekosystem genom forskning, utbildning och konkreta åtgärder.
Projektet är inte en one-man-show. Det är en samlad och långsiktigt hållbar strategi som bärs upp av en helhet som är större än sina delar – eftersom den värnar varje liten aktörs frihet. Det handlar om att  ta tillvara på lokala initiativ, drivkrafter och kompetenser som finns för att skapa en bättre miljö runt Hanöbukten.

Problemet

Förorenat vatten och sediment, fiskar med öppna sår och fiskflykt. Försämrat badvatten, stranderosion, utdaterade avloppssystem och reningsverk, översvämningar och dricksvatten vars kvalitet måste säkras. För att inte nämna avfolkning och färre arbetstillfällen.
Listan på illavarslande symptom kan göras lång. Tyvärr. Hanöbukten är en region som mår dåligt. Det är känt, men orsakerna är mindre kända och ännu inte grundligt utredda. För att förstå problemet bättre och hitta nya vägar har en förstudie genomförts.  Läs mer

Lösningen

Som så många andra hållbarhetsproblem är de kustnära utmaningarna gränsöverskridande. Det måste också lösningarna vara. Som hållbarhetsproblem rör situationen kring Hanöbukten vid allmänningens tragedi. Men tragedin kan undvikas. Gemensamma resurser kan förvaltas framgångsrikt, vilket till exempel Kanada visat. 1989 uppstod en situation på Kanadas östkust som liknar den som råder i Hanöbukten idag. En process initierades där kustinvånare, företag och andra organisationer fick större inflytande. En effektivare samordning och hantering av problemen kom till stånd. Konkreta åtgärder genomfördes som genererade stora förbättringar. Samordningen skapade en underifrån-infrastruktur mellan människor. Idag, 27 år senare, lever strukturerna vidare och används alltjämt för att hantera gemensamma miljö- och hållbarhetsproblem. Det kanadensiska initiativet går under namnet ACAP som står för The Atlantic Coastal Action Program. ACAP har lyckats skapa hållbar tillväxt och en positiv landsbygdsutveckling. Och för varje krona som investeras i organisationen genereras sex kronor. För att komma till bukt med utmaningarna här i vårt område behövs ett motsvarande samverkansverktyg som kan ta sig an de fyra identifierade fokusområdena. Resultatet från förstudien har visat att det finns en mängd små och stora aktörer som arbetar aktivt – alla på var sina håll. Och, där det ännu inte finns en organiserad rörelse är intresset stort att komma igång i en större samverkan. Alltifrån kustinvånare till företag och universitet står redo att börja ta prover, analysera bottensediment och bidra finansiellt. Även en delegation från ACAP kommer på besök i september, 2016. Samverkan för Hanöbukten står helt enkelt i startgroparna. På sidan 15 kan du läsa mer om alla steg i den planerade uppstarten.