Här kommer några förklaringar till bakterieodlingen. Vi har pratat med Stella Bowles och det är hennes förklaringar och rekommendationer som vi återger här.

Kortet märkt ”Control”:
Detta gjordes med destillerat vatten för att visa om utrustningen bar på några bakterier. Hade det även varit blåa prickar på ”control”-kortet så hade de andra proverna inte varit möjliga att använda eftersom det hade inneburit att det redan fanns bakterier på utrusningen. Nu visar testerna att det enbart är i vattnet vid ”Gästis” och ”Glassbåten” som det fanns bakterier.

Kortet märkt ”Glassbåten”:
Detta prov visar på att det finns tarmbakterier i vattnet. De kan exempelvis komma från mänskliga avlopp, från kommunala avlopp som bräddar, det vill släpper ut avloppsvatten utan att rena det näe det regnar för mycket då de inte kan hantera allt vatten, från båtar som tömmer sina toaletter i hamnen , eller från djuravföring.
När vi räknade bakterieodlingen så är det mellan 35-37 blåa prickar så de är inte över värden som anses hälsovådliga. Men vad säger detta mer specifikt?

1.) Enligt provet skulle det i så fall vara okej att bada i vattnet just den dagen vi tog provet.

2.) Detta är ett engångstest, för att få mer säkra bevis och svar och veta mer om just den provtagningspunkten, så behöver man ta ett nytt prov varje månad på samma ställe och även anteckna om det regnat innan och hur vindförhållanden är. Dessa faktorer kan påverka utsläpp av tarmbakterier och man kan då lättare förstå vart det kan komma ifrån och när man inte ska bada. 

Kortet märkt ”Gästis”:
Detta prov visar på att det finns tarmbakterier i vattnet men enbart ytterst få (3-4). Så antagligen är denna punkt mer ”säker”  från tarmbakterier än ”Glassbåten”. Däremot skulle man behöva göra några till tester för att bekräfta. Förslagsvis månadsvis provtagning.

  • "Gästis". Få bakterier den här dagen.

  • "Glassbåten". Här finns det tarmbakterier, men inte fler än att det går att bada just den här dagen.

  • Kontrollprovet visade att utrustningen var okej.