Integritetspolicy

SfH, Samverkan för Hanöbukten, behandlar personuppgifter i sin verksamhet. I denna policy beskriver SfH vilka personuppgifter som plattformen kan komma att behandla och i vilket syfte. Denna policy redogör också för vilka rättigheter du har. Integritetspolicyn uppdateras och utvecklas löpande.

Om du har frågor eller synpunkter på vår hantering av personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter enligt personuppgiftslagstiftningen är du välkommen att kontakta ”info@samverkanhanobukten.org”.

Personuppgifter som hanteras
Vi behandlar dina personuppgifter som lämnas i samband med anmälan till nyhetsbrev, seminarier, konferenser eller övriga evenemang som vi arrangerar. Vi sparar grundläggande uppgifter såsom e-postadresser, namn och andra relevanta kontaktuppgifter.
Vid deltagande i SfH:s konferenser och seminarier kan inspelning eller fotografering förekomma och detta kan komma att publiceras. SfH meddelar i förväg om så ska ske.
Om du utför en tjänst för SfH som föranleder arvode, kommer vi att även behandla uppgifter som är nödvändiga för att kunna betala ut arvodet såsom kontouppgifter, personnummer eller kontrolluppgifter för F-skatt.

Följande syften
Vi kommer att behandla dina personuppgifter för följande syften:

  • Sända ut och administrera SfH:s Nyhetsbrev.
  • Sända ut och administrera inbjudningar till seminarier, konferenser eller liknande event.
  • Administrera arvoden och andra utbetalningar för utförda tjänster.

Ändamål
Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål för att uppfylla vår skyldighet enligt lag för att efterleva bokföringslagstiftning och fullgörande av avtal.

Cookie-filer
Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.
Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.
När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.
Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-id för den artikel du just redigerade. Den gäller under ett dygn.

Angående kommentarer
När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och ”user agent”-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

Media
Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.
Inbäddat innehåll från andra webbplatser
Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar och så vidare). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.
Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Hur personuppgifter behandlas
Dina personuppgifter sparas enbart för internt bruk och hanteras endast av de personer som är ansvariga för aktuellt utskick.
Personuppgifter lagras endast så länge det behövs och för det syfte för vilka de insamlades. Detta innebär att vi behandlar dina uppgifter så länge som du står med i våra register för nyhetsbrev och konferenser eller så länge som vi behöver uppgifterna för att administrera utbetalningar av arvoden eller liknande.

Lagring av personuppgifter
Vi sparar dina personuppgifter bara så länge de behövs och för de ändamål som uppgiften samlades in. Generellt sparar vi uppgifterna för att kunna utföra våra tjänster eller i enlighet med lagkrav. I de senare fallet avgör det aktuella lagkravet hur länge berörda personuppgifter sparas.

Skydd av personuppgifter
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som vi hanterar mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, röjande, ändring eller förstöring. I de fall externa leverantörer hanterar personuppgifter på uppdrag av oss har vi ingått avtal med leverantören som säkerställer adekvat skydd för dina personuppgifter.

Dina rättigheter
Du har rätt att begära registerutdrag angående de personuppgifter som vi har angående dig. Om någon av de personuppgifterna som vi har angående dig är felaktiga kan du begära att dessa uppgifter rättas.
Du har rätt att begära radering av de personuppgifter som inte krävs enligt lag. Om du avregistrerar dig från våra mejlregister så raderas dina uppgifter omgående.
Du har också rätt att när som helst återkalla ditt samtycke om att vi behandlar information om dig i våra utskick.
Du gör dina rättigheter gällande genom att kontakta oss per e-post eller telefon. Våra kontaktuppgifter framgår av vår hemsida.

Behörig myndighet
Om du är missnöjd med SfH:s behandling av personuppgifter har du alltid rätt att vända dig till Datainspektionen för framförande av klagomål.

Kontakt
Har du frågor med anledning av våra personuppgifter enligt ovan kan du kontakta oss på info@samverkanhanobukten.org

Kontakt