Cirkulär ekonomi – Nu har Sverige en nationell strategi

Rapport från Svenskt Vatten

Miljön i Hanöbukten 2015-2017

Miljön i Hanöbukten 2015-2017 Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:10 Förord Både yrkesfiskare och en intresserad allmänhet har under flera år bekymrat rapporterat om problem de observerat i Hanöbukten. Det har rört sig om så pass allvarliga saker som exempelvis sårskadad fisk, sjunkande fiskbestånd och syrebrist i bottenvattnet. Dessa observationer togs på största allvar och ledde […]

Hanöbukten – en varningsklocka

Hanöbukten – en varningsklocka Havsmiljöinstitutets rapport nr 2018:2 Magra torskar, sjuka skrubbskäddor och överdödlighet hos ejderungar är tydliga tecken på att ekosystemet i Hanöbukten inte är i balans. Liknande miljöstörningar har dessutom observerats i andra delar av Egentliga Östersjön. I varierande grad kan störningarna i ekosystemens näringskedjor kopplas till mänskliga aktiviteter och mycket tyder på […]