Miljön i Hanöbukten 2015-2017

Miljön i Hanöbukten 2015-2017 Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:10 Förord Både yrkesfiskare och en intresserad allmänhet har under flera år bekymrat rapporterat om problem de observerat i Hanöbukten. Det har rört sig om så pass allvarliga saker som exempelvis sårskadad fisk, sjunkande fiskbestånd och syrebrist i bottenvattnet. Dessa observationer togs på största allvar och ledde […]

Hanöbukten – en varningsklocka

Hanöbukten – en varningsklocka Havsmiljöinstitutets rapport nr 2018:2 Magra torskar, sjuka skrubbskäddor och överdödlighet hos ejderungar är tydliga tecken på att ekosystemet i Hanöbukten inte är i balans. Liknande miljöstörningar har dessutom observerats i andra delar av Egentliga Östersjön. I varierande grad kan störningarna i ekosystemens näringskedjor kopplas till mänskliga aktiviteter och mycket tyder på […]

Torsken som försvann

Torsken som försvann Lars-Gösta Nilsson pekar med hela handen över sin trädgård ned mot Hanöbukten. ”När vi flyttade hit år 2000 brukade jag ta min båt efter veckans jobb och åka fem, tio minuter snett ut och dra upp min fredagstorsk. Nu finns där ingen fisk.”