Industriell symbios – dina rester blir min råvara

Hur kan en paraplyorganistation för Hanöbukten se ut?