• Det var en stor uppslutning när det första kustrådsmötet hölls i Simrishamn.

Positivt kustrådsmöte

På söndagskvällen höll SfH, Samverkan för Hanöbukten, sitt första kustrådsmöte. Trettiotalet kustbor från Valje i norr till Simrishamn i söder slöt upp till introduktionsmötet i Simrishamns Segelsällskaps lokaler.

Under sommaren har Thomas Johnsson, SfH:s koordinator, åkt kors och tvärs längs Hanöbukten och träffat olika byalag och föreningar för att försöka fånga in vad man har för funderingar ute i kustsamhällena. I samband med dessa möten har han bjudit in två representanter från varje samhälle. Det var de som nu kom för att höra om SfH:s framtida arbete.
Flera av kustrådsdeltagarna har under många år kämpat för ett friskare hav, men tyvärr sett hur deras engagemang och oro inte lett till några konkreta åtgärder.

En liten uppmuntran
Jennie Larsson, projektledare för SfH, passade på att premiera några av dem som trots allt fortsatt ta strid för Hanöbuktens bästa. Åke Jönsson, Degerberga sommarby, Yvonne Kievad, Tosteberga byalag och Magnus Björkhem, Ålakademins vattengrupp, fick alla en liten present som uppmuntran för sitt arbete.
Thomas Johnsson summerade sina intryck från sommaren. Han kunde konstatera att både kunnandet och engagemanget är stort. En av de stora frågorna som många har lyft är ålfiskarnas situation, som många oroar sig över. Där både arbetstillfällen och kulturen runtomkring riskerar att försvinna, något som i sin tur påverkar besöksnäringen. En annat stort ämne är vindkraftparken Taggen.

Tudelad fråga
– För mig är detta en tudelad fråga. Vi behöver hållbar energiproduktion samtidigt som det är svårt att förutse vilken inverkan en så stor park kommer att ha på bottensediment, fisk och djurliv. Att det sedan stör utsikten upprör många, berättade Thomas Johnsson.
Det finns även en oro för vad som händer med alla kulor och granater som hamnar på havsbotten utanför Haväng. Samma gäller fosfor och kväve som via vattendragen letar sig ned till havet och spär på övergödningen. En annan utmaning som lyfts är stranderosionen och hur man ska kunna förhindra den. Det saknas alltså inte problem att ta itu med och här kan förhoppningsvis Samverkan för Hanöbukten spela en viktig roll genom att fungera som en paraplyorganisation och facilitator, som underlättar och hjälper till.

Två gånger per år
Det är tänkt att kustrådet ska träffas två gånger per år. Kustrådet blir ett av flera nätverk som ska samsas under paraplyet. I nästa steg ska SfH börja bygga ett företagsnätverk, som även det ska in under paraplyet.
Dessa nätverk ska i sin tur samordnas med det kommunnätverk som håller på att skaps i regionen. Ett annat nätverk som är aktuellt är universitetens och högskolornas samverkan.
Fördelen med att samordna nätverken är att kraften blir så mycket större när man ska få med sig opinionen och politiker eller att ansöka om pengar för att göra konkreta åtgärder. Nätverken kan även hjälpa och tipsa varandra om lösningar på problem.

Tummen upp
På frågan om hur många av dem i lokalen som hade för avsikt att utse en kontaktperson till kustrådsnätverket, såg det ut som nästan alla sträckte upp en hand i luften. Tummen upp för Samverkan för Hanöbukten skulle man kunna säga.

  • Här är det Yvonne Kievad, Tosteberga byalag, som får en present med havstema.

  • Dafvid Hermansson berättade om varför Kiviks Museums engagerar sig i miljöfrågor.

  • Åke Jönsson lägger ned massor med tid och arbete med att ta prover. Här får han en liten present som uppmuntran av Jennie Larsson.

  • Henrik Persson och Patrik Persson visade sin film ”Åhus tångskogar”, som säger att delar av Hanöbukten mår ganska bra.