Ravlunda – Strandstädning och kunskapsspridning

I april 2022 blev Ravlunda Byalag kustråd inom Samverkan för Hanöbukten. Socknens östra gräns innefattar en sträcka av c:a 6 km av Hanöbukten; från Julebodaån i norr till Klammersbäck i söder.

Det pågår fleråriga projekt i socknens vattenflöden; Life Connects utför åtgärder för att återställa livsmiljöer för de prioriterade Natura 2000-naturtyperna i och vid Verkeån; Österlens Vattenråd har, tillsammans med partners, mätningar i Julebodaån och Klammersbäck har en prisbelönt vårdförening.

Så här långt har byalaget arrangerat en skräpplockning på stranden längs hela vår del av Hanöbukten – ett evenemang som vi planerar att återkomma med. Vi samlade hela 30 kg skräp!

Vi kommer att bevaka de pågående projekten och ta del av resultaten, men framförallt ser vi i dagsläget att den allra största nyttan vi kan göra är att sprida information. Vi ser också fram emot den hjälp vi kan få från SfH i form av kunskap och kontaktnät.
Hemsida för byalaget

Facebooksida för byalaget