Landöns kustråd – Snorkelled och skarvprojekt

Vattenriket ställde frågan till Tosteberga Byalag om man ville delta i ett projekt med en snorkelled. Vattenriket skulle ge pengar till projektet. Eftersom Tosteberga Byalag har fullt upp med arbetet kring våtmarken, tipsade man istället grannbyn Landön om projektet. Landöns Byalag skickade frågan vidare till campingen, som fick pengarna från Vattenriket för att anlägga snorkelled. Den passar fint med campingen. Landöns Camping har sen fått ytterligare pengar från Leader, som ska skapa möjligheter för fysisk aktivitet samt bidra med kunskap om Landöns lokalhistoria samt unika växt- och djurliv – både över och under vattenytan. Läs mer här: https://www.skanesess.se/nyheter/2021/08/27/naturnara-rorelse/

Naturnära rörelse är en rad aktiviteter som inbjuder till umgänge, träning, rörelse och att upptäcka och lära sig nya saker om djur, natur och lokalhistoria. I projektet ska sju aktiviteter skapas: promenadled, snorkelled, utegym, balansbana, beachvolleybollplan, basket och pingis. Dessutom framtas material till informationstavlor och informationsfilmer. Aktiviteterna ska vara tillgängliga för allmänheten året runt. Anläggandet av de olika planerna utförs av ideella krafter och lokala företagare.
Det finns också många skarvar på öarna mellan Tosteberga och Landön. Landöns Byalag med flera lokala aktörer arbetar för att få lov att minska beståndet av skarv, de är nu så många att de påverkar bland annat fiskbeståndet negativt.

Hemsida Landöns byalag

Facebooksida Landön