Hanö/Nogersunds kustråd – Ett torskrev i betong!

Hampus Södergren och Hannes Kindeberg har startat ett projekt för att hjälpa torsken i Hanöbukten. De är Samverkan för Hanöbuktens absolut senaste kustråd (juni 2022) och skall bygga torskrev ute vid Hanö. Konstgjorda rev i betong som skall skydda den unga torsken från säl och skarv. Ett motsvarande projekt, Projekt Fjordtorsk, finns på västkusten. Där har man i Byfjorden sedan starten år 2014 år sänkt ned ihåliga betongelement. Idag kallas projektet för torskundret i Byfjorden och år 2019 fick projektet tillstånd för 60 nya torskrev av länsstyrelsen. I Byfjorden har HaV samt privatpersoner, företag/organisationer hjälps åt genom att antingen bekosta ett helt rev eller gått samman via gåvobrev. Detta är det första i sitt slag i Östersjön och Hanöbukten.

Torsken är en av rovfiskarna i översta delen av näringsväven och viktig för hela ekosystemet. Torsken i Östersjön har med tiden anpassat sig till det bräckta vattnet och har utvecklats till en egen population, alltmer skild från Atlanttorsken. Denna anpassning gör den extra sårbar då den bara kan leva i Östersjön. Borta är tiderna på 1960-70-80-talen då torsken fanns i mängder. Torsken i Östersjön är idag en art med problem, utsatt för många hot såsom övergödningen som skapar syrefria bottnar, för hårt fiske över för lång tid och parasiter som sälmasken som använder torsken som mellanvärd.

Ett projekt i samverkan med forskning, myndigheter och företag

Provfiske som gjorts 2018 av Länsstyrelsen har visat att det finns torsk mellan Listershuvud och Hanö. Valet för de två första reven är tänkt att sänkas ned mellan Malkvarn och Hanö. Ett på cirka 14 meters djup och ett djupare. Forskare finns med i projektet redan från början genom Marint Centrum i Simrishamn och universitetet i Lund. Just nu pågår provdykningar för att hitta de optimala platserna. Undersökningar och prover görs av det marina livet som finns just nu för att ha data att jämföra med.

För att göra det här krävs tillstånd för vattenverksamhet och Länsstyrelsen har givit sitt klartecken, nu står 15 rev och väntar på att sättas ut så fort vädret tillåter. Samtidigt som det finns nationella förvaltningsplaner för att skydda torsk och det kustnära marina livet, så är det också viktigt att ortsbor, fiskare, kommun och myndigheter är delaktiga. Hampus och Hannes är måna om att detta skall bli ett projekt som alla är tillfreds och stolta över.
STARKA Betong i Kristianstad kommer att skänka komponenter till betongelementen. Dessa skall sedan byggas ihop till rev. Sölvesborg-Mjällby Sparbank stöttar projektet med 250 000 kr till en början. Det pratas om ett långsiktigt samarbete och Svensk
Sjöentreprenad AB har erbjudit sig att stå för halva transportkostnaden. När betongelementen sänks ned kommer de att behöva dykare med specialkompetens och extra behörighet. De samlar in pengar till reven genom att ”sälja” dessa, idag är 14 av de 15 reven försedda med skyltar med respektive sponsors namn. Kanske kan man visa livet under ytan med kameror. Tanken är att den som skänker pengar kommer att synas på olika sätt när projektet marknadsförs.

Sist men inte minst har projektet och Lunds universitet frått anslag om 995.000 kronor från BalticWaters2030 för att bedriva forskning kring projektet.
Samtidigt som de jobbar med projektet bedriver de också föreläsningar och aktivitetsdagar för skolor om vikten av att värna våra vattenmiljöer och skapa intresse för Östersjön.

Hemsida för projektet

Facebooksida för projektet

Artiklar:
www.nsk.se/bromolla/konstgjorda-rev-ska-gynna-torsken-i-hanobukten-38fde9ff

FFoK i Samverkan för Hanöbuktens artikel

SVT inslag