Dafvid Hermansson – vår ordförande!

Dafvid framför Kiviks Museum.     Bilden tillhör Kiviks Museum

” Havet engagerar alla som bor här. Fast på Kivik säger man sjön, inte havet. Kivik har en tiotusenårig historia med sjön, med sin sjöfart och kustfisket. Engagemanget är självklart, utan vattnet inget liv. Det gäller historiskt likväl som i nutid och inte minst  framtiden”

Dafvid har många strängar på sin lyra – ordförandeskapet i SfH är en. Ledarskapskonsult i bolaget Artes Liberales AB och museichef för Kiviks Museum är andra. Fyrfaldig filosofie magister, specialiserad bland annat på beteendevetenskap, ledarskap, mentorskap och handledning. I botten är han lektor i historia och utbildad gymnasielärare. Just nu arbetar han som biträdande rektor på Praktiska Gymnasiet i Ystad. – Jag har jobbat med utbildning i 33 år säger han, men jag är historiker i hjärtat. Min specialitet är första världskriget, inom vilket jag är internationellt känd. Till hundraårsminnet av första världskriget skrev han boken ”Kriget som skulle skapa evig världsfred”, som är samlingsboken över Kiviks Museums mycket uppmärksammade utställningar och föreläsningar om Första världskriget; ett internationellt samarbetsprojekt med museer, institutioner, bibliotek, universitet, arkiv, föreningar och historiker över hela världen under 2014–2019.

Bild från ålabodsvandring med Dafvid som guide.    Foto: Simon Talvend

Att Dafvid är duktig med ord och gillar att leka med dem är ingen hemlighet – alla ord kan ha minst tre betydelser i hans sällskap. Hans ordvitsar håller hög Göteborgsklass (om vi frågar Dafvid). Vad som kanske inte är känt är han som avslutningspresent till en av sina gymnasieklasser sammanställde en bok som han självklart kallade Dafvids skämtbok. En annan okänd sida är att han är halvdansk. Hans mormor kommer från Danmark. Familjen stammar faktiskt från de franska hugenotterna, säger Dafvid. Hugenotter är en benämning på de protestantiska kristna som inspirerades av reformatorn Jean Calvin. På 1600-talet sågs inte detta med blida ögon av den katolska kyrkan och många hugenotter flydde många till andra länder, bland annat Danmark. – På kyrkogården i Fredericia finns många av mina förfäder, säger han, namnen DuPont och Honoré fanns då i familjen.

I år blev han 2021 års kulturpristagare i Simrishamns kommun.  – Jag blev så glad och överraskad, och att det sen var flera oberoende av varandra som hade nominerat känns extra varmt. Han fick priset för sitt mångåriga och stora engagemang för Kiviks Museum och dess samlingar.

Engagemanget för Hanöbukten har alltid funnits där och 2016–2017 var starten på ett större samarbete mellan olika aktörer i Hanöbukten. Tillsammans med Jennie Larsson från WMU byggdes plattformen Samverkan för Hanöbukten upp som ett pilotprojekt. Där kom Kiviks Museum in som ägare till projektplattformen, det gav en lokal förankring som möjliggjorde att projektet blev delfinfinansierat av Sparbanksstiftelsen 1826, Region Skånes Miljövårdsfond och WMU. Dafvid var med och knöt ihop lokala aktörer och tillsammans med de andra i projektledningen byggdes strukturen upp.

På frågan var han tror SfH är om 2 år respektive 5 år, plirar han lite med ögonen och säger sen: – Som historiker tittar jag bakåt och ser vad som hänt på de åren som varit. Så mycket har hänt! De 15 kustråden har kommit till, företagspoolen har byggts upp. Flera kustrådsprojekt har startats upp. Nu har vi påbörjat det vi sa, att skapa verkstad. Jag vill bara se mer av allt detta, mer verkstäder, fler initiativ. I min vision så blandas allt, miljö, boende och arbetsliv och industri till cirkulära, hållbara symbioser. Ekosystemen frodas när vi som människor slutar tillföra ”skit” till Hanöbukten, alla orena flöden har stoppats upp och vi har lärt oss ta hand om vårt vatten – det är unikt.