A beginning
Kustrådsmötet-i-Tosteberga-8-augusti-2019 Niklas Martinsson Vitemölla, Michael Grennard Marias väg Yngsjö, Dafvid Hermansson SfH, Thomas Johnsson SfH
Lars Olin, kustråd Landön, Madeleine Lundin, Marint Centrum,Krister Asp, Ålakademien,Valentina Zülsdorff, Tomelilla kommun, Österlens sköna vattendrag,skymtar Claes Bergkvist, Ålakademien,Mattias Holmquist, Blekinge Arkipelag, Helen Gårner, Vattenrådet för Blekingekusten,Thomas Johnsson, SfH,Dafvid Hermansson, SfH
Thomas Johnsson, SfH
Thomas Johnsson SfH, Krister Asplund Ålakademin, Niklas Martinsson Vitemölla, Madeleine Lundin Marint Centrum, Lars Olin Landön, Claes Bergkkvist Ålakademin. Med ryggen mot Carina Wettemark Vattenriket
De glada och lyckliga segrarna fv Marie Svensson, Jörgen Rundqvist, Bonita Reiman, Vinda Ekström
Soluppgång över Hanöbukten vid Tosteberga