AT Johnsson AB

AT Johnsson AB erbjuder tjänster till företag, organisationer och personer.  Typiska uppdrag handlar om företagsledning, hållbarhet, inköp/värdekedjor, styrelseuppdrag, cirkulär ekonomi och projektledning.

www.atjohnssonab.com