Samverkan för Hanöbukten stöds av:

Sparbanken Skåne ägs huvudsakligen av tre skånska sparbanksstiftelser.
I samarbete med stiftelserna går delar av överskottet från bankrörelsen tillbaka till föreningsliv, kultur och samhällsutveckling runt om i Skåne. Det sker i form av  stipendier, sponsring och projektbidrag.

WMU, World Maritime University, är ett FN-universitet som grundades 1983 och är världsledande när det gäller utbildning och forskning om sjöfart och havsförvaltning. WMU:s mål är att säkerställa riskfria och effektiva frakter på rena oceaner.
WMU ligger i Malmö och är en del av FN:s sjöfartsorganisation IMO, International Maritime Organization.

Region Skåne delar varje år ut pengar ur sin miljövårdsfond. Pengarna går till projekt som  vårdar och utvecklar natur- och kulturmiljön i Skåne och som bidrar till en hållbar utveckling.

Kiviks Museum är en projektplattform åt Samverkan för Hanöbukten som även utgör en anslagstavla för projektet genom utställningar och genom att arrangera informationsmöten.