Under ett parapbly

Samverkan för Hanöbukten är en paraplyorganisation.

Förebilden finns i Kanada

Samverkan för Hanöbukten är en paraplyorganisation. Under det färggranna paraplyet är det tänkt att representanter för kustinvånarna, de lokala företagarna, kommunerna, universiteten, föreningarna och myndigheter ska samverka. 

Förebilden för Samverkan för Hanöbukten hittar vi i Kanada – ACAP,  ”Atlantic Coastal Action Program”. En organisation som växte fram i spåren av den stora torskkrisen i början av 1990-talet. Ett extremt överfiske, men även omfattande utsläpp från industri och jordbruk, ledde till en total kollaps i början av 1990-talet. Fisket stoppades helt och regeringen satte in ett omfattande åtgärdsprogram i form av ACAP för att komma åt utsläppen och övergödningen i områdena längs Kanadas Atlantkust. 

Långsiktig hållbarhet
En av grundtankarna med ACAP var att engagera samhällena längs kusten för skapa en långsiktig hållbarhet.
ACAP-programmet blev en framgång. De goda krafterna i form av kustinvånare, lokala företag, organisationer och myndigheter började samarbeta, knyta kontakter och tipsa varandra om olika miljöinsatser. Man genomförde en rad konkreta åtgärder som resulterade i förbättrad miljö både på land och i havet. Dessutom skapades det nya affärsmöjligheter som i sin tur genererade arbetstillfällen.
De som höll i ACAP-programmet var noga med att välkomna alla intressenter till bordet. De fokuserade på framtiden och på att hitta konkreta lösningar. De var noga med att inga företag skulle riskera att hängas ut i media på grund av gamla försyndelser.

Lever fortfarande
Förhållningssättet skapade tillit och ett engagemang underifrån som har gjort att strukturerna och den samverkan som byggdes upp för snart tre decennier sedan fortfarande lever och används för att förebygga och hantera gemensamma problem längs Atlantkusten.
Och det som är riktigt roligt är att större bestånd av den stora Atlanttorsken åter har börjat dyka upp och forskarna är optimistiska om att bestånden ska fortsätta växa.